Людина епохи Відродження. Умберто Еко

23.05.2017


Список літератури:

1. Галка Г.А. Справжній герой роману – Слово. Уроки за твором У. Еко «Ім’я троянди» / Г.А. Галка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. — № 4. – С. 47 – 49.

2. Еко У. Ім’я рози : роман / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович ; передмова Н.Ф. Баллоні. – Х. : Фоліо, 2006. – 575 с. — (Б-ка італійської літ-ри).

3. Еко У. Маятник Фуко / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович // Всесвіт. – 1998. — № 8. – С. 3 – 73.

4. Еко У. Маятник Фуко / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович // Всесвіт. – 1998. — № 12. —  С. 3 – 77.

5. Еко У. Маятник Фуко / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович // Всесвіт. – 1998. — № 11. – С. 3 – 82.

6. Еко У. Маятник Фуко / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович // Всесвіт. – 1998. — №  9. – С. 3 – 71.

7. Еко У. Маятник Фуко / У. Еко ; переклад з італ. М. Прокопович // Всесвіт. – 1998. — № 10. – С. 3 – 72.

8. Еко У. Міграційні процеси в третьому тисячолітті / У. Еко ; переклад з німецької О. Данцігер // Всесвіт. – 2001. — № 1 – 2. – С. 143 – 144.

9. Загребельний П.А. Твори : в 2 т. Т. 2. Смерть у Києві ; Первоміст : романи / П.А. Загребельний. – К. : Дніпро, 1984. – 663 с.

10. Квінт С. Методологія блефу / С. Квінт // Основи герменевтики : навч. посібник / С. Квінт. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2003. – С. 98 – 99.

11. Назарець В.М. Роман Умберто Еко «Ім’я троянди». Матеріали до проведення уроків / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2003. — № 12. – С. 13 – 16.

12. Скуратівський В. У колі «Маятника Фуко», або Ностальгія за священним / В. Скуратівський // Всесвіт. – 1998. – № 8. –  С. 4 – 5, 73 – 77.

13. Умберто Еко : чому не треба воювати з англійською мовою / з французької переклала Я. Собко // Всесвіт. – 1995. — № 7. – С. 162 – 163.

14. Эко У. Заметки на полях «Имени розы» / У. Эко // Имя розы : роман / У. Эко ; перевод с итал. Е.А. Костюкович. – М. : Книжная палата, 1989. – С. 427 – 466.

15. Эко У. Имя розы / У. Эко // Имя розы : роман / У. Эко ; перевод с итал. Е.А. Костюкович. – М. : Книжная палата, 1989. – С. 1 – 426.

16. Эко У. Имя розы / У. Эко ; перевод с итал. Е. Костюкович // Иностранная литература. – 1988. – № 8. – С. 3 – 88.