Максим Рильський – «Музика слів»

16.03.2020


 • Він України мав чарівну вроду,
 • Носив її наймення гордолиць.
 • Він виріс від суниць аж до зірниць,
 • Великий гранослов свого народу.
 •                                                                                         Д. Павличко

Список літератури:

 1. Авраменко О. М. Максим Рильський // Українська література : підручник / О. М. Авраменко. – К. : Грамота, 2013. – С. 227–229.
 2. Білодід І. К. Поетична мова Максима Рильського / І. К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1965. – 173 с.
 3. Борщевський В. М. Вивчення творчості Максима Рильського в школі / В. М. Борщевський. – К. : Радянська школа, 1962. – 123 с.
 4. Воспоминания о Максиме Рыльском / сост. Е. Дейч, Б. Рыльский. – М. : Советский писатель, 1984. – 446 с.
 5. Зеров М. Літературний шлях Максима Рильського // Вибрані твори / М. Зеров. – К. : Смолоскип, 2015. – С. 314–333.
 6. Кирилюк Є. Поезія М. Рильського 20-х – першої пол. 40-х років // Література народної правди : статті, портрети / Є. Кирилюк. – К. : Радянський письменник, 1989. – С. 238–283.
 7. Крижанівський С. Максим Рильський // Українські радянські письменники : критичні нариси / С. Крижанівський. – К. : Радянський письменник, 1955. – С. 51–87.
 8. Лавріненко Ю. Лірика Рильського // Духовні криниці / Ю. Лавріненко. – К. : Освіта, 2000. – С. 480–505.
 9. Максим Рильський // Розстріляне Відродження : антологія 1917–1933 / [упоряд., передм., післямова Ю. Лавріненка ; післямова Є. Сверстюка]. – К. : Смолоскип, 2015. – С. 61–99.
 10. Максим Рильський // Розстріляне Відродження : хрестоматія / упоряд. Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – С. 32–45.
 11. Максим Рильський // Українське диво : поетична антологія / упоряд. та ред. В. Коломійця. – К. : Український письменник, 2005. – С. 114–125.
 12. Мартич Ю. Довга, довга весна (в гостях у Максима Рильського) : біографічна повість / Ю. Мартич. – К. : Радянський письменник, 1969. – 243 с.
 13. Новиченко Л. Максим Рильський // Історія української літератури ХХ століття / Л. Новиченко. – К. : Либідь, 1998. – С. 110–120.
 14. Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – К., 1993. – 269 с.
 15. Новиченко Л. Поэтический мир Максима Рыльского // Избранные работы / Л. Новиченко. – М. : Художественная литература, 1985. – С. 185–558.
 16. Рильський Б. Мандрівка в молодість батька / Б. Рильський. – К. : Київська правда, 2004. – 142 с.
 17. Рильський М. Вечірні розмови : нариси, статті / М. Рильський. – К. : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – 269 с.
 18. Рильський М. Вибране / М. Рильський. – К. : Дніпро, 1967. – 425 с.
 19. Рильський М. Вибране / М. Рильський. – К. : Радянський письменик, 1985. – 239 с. – (Шкільна бібліотека).
 20. Рильський М. Вірші та поеми / М. Рильський : Радянська школа, 1990. – 350 с.
 21. Рильський М. Лірика / М. Рильський. – К. : Дніпро, 1984. – 286 с.
 22. Рильський М. Лірика / М. Рильський. – К. : Київська правда, 2005. – 240 с.
 23. Рильський М. Література і народна творчість / М. Рильський. – К. : Радянський письменник, 1956. – 215 с.
 24. Рильський М. Поезії : у 3 т. / М. Рильський. – К. : Держвидав худож. Літ., 1946. – Т. 1 : Лірика. – 400 с.
 25. Рильський М. Поеми / М. Рильський. – К. : Дніпро, 1984. – 314 с.
 26. Рильський М. Про людину, для людини : статті про літературу і мистецтво / М. Рильський. – К. : Радянський письменник, 1962. – 354 с.
 27. Рильський М. Сонети / М. Рильський. – К. : Молодь, 1969.–218 с.
 28. Рильський М. Т. Вибрані твори у 2 т. / М. Т. Рильський. – К. : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2005. – Т. 1 : Вірші. Поеми / уклад. Колесник В. Л., Панченко В. Є. та ін. – 608 с.
 29. Рильський М. Яблука доспіли, яблука червоні!.. : поезії / М. Рильський. – К. : Веселка, 1986. – 343 с.
 30. Рильський Максим : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / [упоряд. Л. Д. Зінчук та інші ]. – К. : Радянська школа, 1975. – 158 с.
 31. Рыльский М. Путешествие в молодость : поэма / М. Рыльский ; пер. с укр. Н. Ушакова. – М. : Художественная литература, 1965. – 166 с.
 32. Рыльский М. Стихотворения и поэмы / М. Рыльский. – М. : Государственное издательство художественной литературы, 1945. – 603 с.