«Мені здалося – я живу завжди»

11.01.2018

/80 років з дня народження  Василя Стуса/


1. Андронік О. Й. Опозиційний рух України в кінці 50-х – на початку 80-х рр. ХХ століття / О. Й. Андронік // Історія та правознавство. – 2010. – № 8. – С. 18 – 21 ; № 9. – С. 16 – 18 ; № 11. – С. 14 – 16 ; № 14. – С. 19 – 21 ; № 15. – С. 13 – 19.

2. Білоус Григорій. Він зважився боротися, щоб жити (роздуми про життя і творчість Василя Стуса) / Г. Білоус // Молода  нація : альманах.  – К. : Смолоскип, 2006. – № 3 (40). Українська Гельсінкська група: 30 років героїзму (1976-2006) : матеріали конференції / [редкол.: І. Гирич, Р. Семків, П. Вознюк та ін.]. – С. 17-25.

3. Білоус-Гарасевич М. Василь Стус / М. Білоус-Гарасевич // Ми не розлучались з тобою, Україно : вибране. 1952-1958  / М. Білоус-Гарасевич. – Detroit, Michigan : [б.в.], 1998. – С. 101 – 110.

4. Василь Стус // Золотий гомін : хрестоматія з української літератури для 11 класу / упоряд. О. Непорожній. – К. : Освіта, 1997. – С. 593 – 615.

5. Василь Стус // Історія української літератури ХХ ст. : у 2-х кн. Кн.2 : частина друга (1960  — 1990-ті роки) / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1995. – С. 184 – 193.

6. Василь Стус // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х книгах. Кн. 3 /  упор. В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. – С. 366 – 404.

7. Василь Стус // Хрестоматія з української літератури. 11 клас / за ред. П. П. Кононенка. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1999. – С. 969 – 980.

8. Василь Стус у житті й літературі // Український вісник. – 1987. – № 8. – С. 55-79. – Передрук закордонного представництва Української  Гельсінської спілки, Київ – Львів, 1988.

9. Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих : історія створення та діяльність / упоряд. та наук. ред. Є. Пронюк. – К.: Український Центр духовної культури, 2007. – 680 с.

10. Довгань Оксана. «Кожна зірка має свій час…» (Василь Стус) : позакласний захід, присвячений 75-ій річниці з дня народження Василя Стуса / Оксана Довгань // Педагогічна думка. – 2012. – № 4. – С. 79 -87.

11. Жулинський М. Г. Василь Стус / М. Г. Жулинський // Із забуття – в безсмертя. – К. : Дніпро, 1990. – С. 416 – 439.

12. Іщук-Пазуняк Н. Слово про Василя Стуса (У 50-ліття його народження); Переклади поезій Василя Стуса / Н. Іщук-Пазуняк // Вибрані студії: з історії лінгвістики, літературознавства і філософії. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 374 – 385.

13. Колісник Юрій. Українські нелегальні організації, неформальна преса і самвидав у контексті національно-визвольного руху України другої половини ХХ століття / Ю. Колісник // Молода нація : альманах. № 2 (43). – К. : Смолоскип, 2007. – С. 135-157.

14. Маленький Ігор. Космологія людської особистості і духу у взаємовіддзеркалених всесвітах Василя Стуса / Ігор Маленький // Сучасність. – 2004. – №1. – С. 120-137.

15. Наєнко М. К. «Потепління» в 60-х роках і спроба чергового відродження науки про літературу наприкінці 80-х років / М. К. Наєнко // Історія українського літературознавства / М. К. Наєнко. – К. : «Академія», 2001. – С. 266 – 314.

16. Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь Стус – поет і людина : спогади, статті, листи, поезії / упоряд. Орач (Комар) О. Ю. – К. : Український письменник, 1993. – 400 с.

17. Неділько В. Я. Василь Стус / В. Я. Неділько // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. проф. П. П. Кононенка. –  К. : Радянська школа, 1991. – С. 743 – 750.

18. Сверстюк Є. Василь Стус // На святі надій  : вибране / Є. Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – С. 467 – 490.

19. Світлична Н. Палімпсести Василя Стуса; Над труною Василя Стуса; Про Василя Стуса / Н. Світлична // Світличний І., Світлична Н.  З живучого племені Дон  Кіхотів / І. Світличний, Н. Світлична. – К. : Грамота, 2008. – С. 621 – 633 ; 687 – 695.

20. Світличний  І. В. Стусові / І. Світличний // Світличний І., Світлична Н. З живучого племені Дон Кіхотів / І. Світличний, Н. Світлична. – К. : Грамота, 2008. – С. 156.

21. Славутич Яр. Єдність душ : поезія Василя Стуса / Яр Славутич // Меч і перо : вибрані дослідження, статті та огляди. – К. : Дніпро, 1992. – С. 356 – 373.

22. Стус Василь Семенович. Зібрання творів : у 12 т. / В. С. Стус ; голова редкол. Д. Стус ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Київська Русь, 2008 . – (Бібліотека журналу «Київська Русь»).

  • Т. 3 : Час творчості / упоряд., ред. Г. Бурлака, Д. Стус. – 2008. – 752 с.
  • Т. 4 : Вірші 1960-х років (поза збірками); Вірші початку 1970-х (поза збірками) / упоряд. Д. Стус, А. Шацька. –  2008. – 480 с.

23. Стус В. Двоє слів читачеві // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. :  у 3-х книгах. Кн. 3 / упор. В. Яременко, Є. Федоренко. – К. : Рось, 1994. – С. 404 – 405.

24. Стус  В. Дорога болю : поезії  / Василь Стус. – К. : Рад. письменник, 1990. – 222 с.

25. Стус В. Лист до Президії ВР УРСР / В. Стус // Литвин Ю. На лезах блискавок / Ю. Литвин. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – С. 385.

26. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В.Стус ; підгот. С. Гальченко, Д. Стус ; ред. Л. Паламарчук. – К. : Товариство «Знання» України; Видавничо-поліграфічний центр «Знання», 1993. – 96 с.

27. Стус В. Час творчості = Dichtensezeit / В.Стус. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с.

28. Стус Дмитро. Свій поміж своїх, чужий поміж чужих : біографія Василя Стуса / Д. Стус // Сучасність. – 2004. – № 7-8. – С. 117-128.

29. Шерех Ю. Трунок і трутизна. Про «Палімпсести» Василя Стуса // Третя сторожа : література, мистецтво, ідеології / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – С. 222 – 264.

30. Stus Vasyl // Encyclopedia of Ukraine. Volume V. St-Z / Edited by Danylo Husar Struk . – Toronto, Buffalo, London : University of Toronto. Press Incorporated, 1993. – P. 86-87.