Нові методики дошкільного виховання: сторінками професійних періодичних видань

05.12.2018

Роби велике, поки воно мале, тому що все велике починається з малого

Сенека


Список використаної літератури:

1. Бєлєнька Г. Кожен день — у радість. Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. – 2018. – № 9. – С. 2 – 6.

2. Бордюк О. Інтернет-інструменти для музичних керівників / О. Бордюк // Палітра педагога. – 2018. – № 5 – С. 6 – 7.

3. Васильченко Н. Р. Алгоритмическая культура – эффективное средство организации совместной деятельности педагога с дошкольниками / Н. Р. Васильченко // Дошкольная педагогика. – 2013. – № 9. – С. 60 – 66.

4. Гавриш Н. Організація освітньої діяльності в дошкільному закладі або Як досягти балансу між традиціями та інноваціями / Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання. – 2015. – № 8. – С. 4 – 10.

5. Гедз Г. Казкотерапія. Структура роботи з дітьми / Г. Гедз // Психолог дошкілля. – 2018. – № 3. – С. 4 – 7.

6. Горностаєва А.  Ми – чарівники й винахідники : заняття з креативного розвитку дітей старшого дошкільного віку / А. Горностаєва // Психолог дошкілля. – 2018. – № 4. – С. 28 – 29.

7. Дем’янчук І. Використання ІКТ в роботі з дітьми-логопатами / І. Дем’янчук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 11. – С. 32 – 36.

8. Дятленко Н. Лялька, як персона, або нові можливості застосування ляльки в педагогічному процесі / Н. Дятленко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 5. – С. 9 – 14.

9. Єфименко М. М. Казкова фізкультура. Про інноваційну програму з фізичного виховання дітей раннього й дошкільного віку // Дошкільне виховання. – 2015. – № 4. – С. 16 – 19.

10. Животенко Л. Інноваційні технології в роботі з дошкільниками. Розвиток емоційного інтелекту дошкільників у позашкільному навчальному закладі / Л. Животенко // Психолог дошкілля. – 2018. – № 4. – С. 4 – 8.

11. Інноваційна практика в роботі ДНЗ : метод. посібник / Н. Дятленко, А. Гончаренко, А. Шевчук та ін. – К. : Шкільний світ, 2010. – 128 с.

12. Камянченко І. Освітні технології. Цікавий світ кольорових паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дефектолог. – 2017. – № 4. – С. 24 – 31.

13. Камянченко І. Цікава математика. Барвистий світ паличок Кюїзенера / І. Камянченко // Дитячий садок. – 2018. – № 1. – С. 29 – 36.

14. Коваленко Н. Кулінарія як педагогічний інструмент / Н. Коваленко // Дошкільне виховання. – 2018. – № 9. – С. 28 – 32.

15. Козак С. Пофантазуймо. Ігри для розвитку творчої уяви / С. Козак // Дитячий садок. – 2018. – № 17. – С. 26 – 28.

16. Коротка С. М. Система роботи з обдарованими дітьми / С. М. Коротка // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 3 (4). – С. 17 – 28.

17. Коршенко Н. Навчаємо читати за допомогою розвивальної технології «Ребус-метод» / Н. Коршенко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 11. – С. 37 – 42.

18. Крутій К. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або Що треба знати про інтеграцію / К. Крутій // Дошкільне виховання. – 2018. – № 7. – С. 2 – 7.

19. Крутій К. Сторітелінг: мистецтво розповідання, або Як зацікавити й мотивувати дітей / К. Крутій, Л. Зданевич // Дошкільне виховання. – 2017. – № 7. – С. 2 – 5.

20. Кунінець О. Розвиток рухових здібностей глухих дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму / О. Кунінець // Особлива дитина: навчання та виховання. – 2018. – № 3. – С. 45 – 53.

21. Ладан О. Допомога дітям в адаптаційний період. Арт-техніки для використання на заняттях / О. Ладан // Психолог дошкілля. – 2018. – № 1. – С. 30 – 31.

22. Леус І. Локальні документи дошкільного навчального закладу щодо застосування ІКТ / І. Леус, О. Балаюш // Вихователь — методист дошкільного закладу. – 2013. – № 7. – С. 61 – 74.

23. Низковська О. Новинки програмно-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти / О. Низковська // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 10 – 15.

24. Ознайомлення з цифрами та складом числа за допомогою мультимедійних засобів навчання і прийомів мнемотехніки / Н. Горобчук, Т. Патик, С. Будняк, І. Павловська // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2014. – № 7. – С. 54 – 60.

25. Паламарчук В. Ізотерапевтичні техніки. Практичне застосування / В. Паламарчук // Психолог дошкілля.  –  2018.  – № 4. –  С. 15 – 16.

26. Подоліна Т. Гіпнопедія – нетрадиційний метод мовленнєвого розвитку дітей-логопатів / Т. Подоліна // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № 4. – С. 35 – 38.

27. Слинчук І. Інноваційні підходи до формування лексичної сторони мовлення у дітей із ЗНМ / І. Слинчук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2015. – № 1. – С. 44 – 51.

28. Стасенко В. Г. Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми / В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 3. – С. 9 – 14.

29. Стасенко В. Г. Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми / В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 4. – С. 8 – 13.

30. Стасенко В. Г. Інноваційні терапевтичні технології роботи з особливими дітьми / В. Г. Стасенко, О. А. Фоменко // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 5. – С. 4 – 12.

31. Фролова С. Медіадидактичні та технічні засоби на службі в педагога. З досвіду роботи / С. Фролова // Дошкільне виховання. – 2018. – № 5. – С. 9 – 11.

32. Христич О. Нетрадиційне ігрове обладнання на майданчиках / О. Христич // Дошкільне виховання. – 2018. – № 1. – С. 20 – 23.