Орбіти потужного слова

30.03.2018

(до дня народження Олеся Гончара)


Список літератури:

1. Бакуменко О. Харківський студбат / О. Бакуменко // Харків. – 2015. – № 2. – С. 235 – 250.

2. Біленко В. Життя і праця в ім’я майбутнього. Образ учителя в творах Олеся Гончара / В. Біленко // Література. Діти. Час : збірка літ.-критич. ст. про дит. літ. / редкол. : В. Г. Дончик (голова) та ін. – К. : Веселка, 1976. – Вип. 9. 1984 / упоряд. В. Я. Неділька. – 1984. – С. 103 – 112.

3. Біленко В. Найнадійніші люди на світі – це діти… Образи дітей у творах Олеся Гончара / В. Біленко // Література. Діти. Час : збірка літ.-крит. ст. про дит. літ. / редкол. : В. Г. Дончик (голова) та ін. – К. : Веселка, 1976. – Вип. 8. 1983 / упоряд. В. Я. Неділька. – 1983. – С. 36 – 48.

4. Братан М. Олесь Гончар / М. Братан // Письменники радянської України : літературно-критичні нариси. – К. : Радян. письменник, 1984. – Вип. 11. – С. 55 – 90.

5. Галич В. М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: еволюція творчої  майстерності : монографія / В. М. Галич. – К. : Наукова думка, 2004. – 816 с.

6. Гончар О. Листи / О. Гончар ; упоряд. В. Д. Гончар. – К. : Укр. письменник, 2008. – 431 с.

7. Гончар О. Саморозквіт нації / О. Гончар // Літературна панорама. 1989 : збірник / редкол.: В. Г. Дончик (голова) та ін. – К. : Дніпро, 1989. – Вип.4. 1989 / упоряд. С.С. Гречанюк. – 1989. – С. 5 – 10.

8. Гончар О. І. Формування реалізму в художній прозі 50-60 х років ХІХ ст. / О. І. Гончар // Проблеми історії  та теорії реалізму української літератури ХІХ – поч. ХХ ст. : зб. наук. праць / відп. ред. М. Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1991. – С. 5 – 60.

9. Гончар О. Т. Чим живемо: на шляхах до українського Відродження/ О. Т. Гончар. – К. : Радян. письменник, 1991. – 382 с.

10. Гончар Олесь. Один рік і все життя. Щоденникові записи за 1970 рік / Олесь Гончар // Рукопис: Укр. альм. спогадів, щоденників, листів, документів, світлин : у 2т. / під загал. ред. І. М. Дзюби. – К., 2004. – Т.1 – С. 417 – 459.

11. Дончик В. Осягнення гармонії : нотатки різних літ / В. Дончик // Зупинені миті: статті, спогади, полеміка / В. Дончик. – К., 1989. – С. 103 – 128.

12. Загребельний П. Світ Гончара / П. Загребельний // Неложними устами : статті, есе, нариси. – К. : Рад. письменник, 1981. – С. 150 – 169.

13. Іваничук Р. Олесь Гончар – здалека / Р. Іваничук // Чистий метал людського слова : статті. – К. : Радян. письменник, 1991. – С. 97 – 109.

14. Кирилюк Є. Людинознавець, людинолюбець… / Є. Кирилюк // Літературна народної правди : статті, портрети. – К. : Рад. письменник, 1989. – С. 339 – 350.

15. Коваленко Л. М. Високі зорі людяності / Л. М. Коваленко // Статті та нариси. – К. : Дніпро, 1987. – С. 182 – 184.

16. Коваленко Л. М. Народ. Боротьба. Правда / Л. М. Коваленко // Статті та нариси. – К. : Дніпро, 1987. – С. 132 – 161.

17. Коваленко Л. М. На світових обширах / Л. М. Коваленко // Статті та нариси. – К. : Дніпро, 1987. – С. 162 – 171.

18. Коваль В. «Собор» і навколо собору / В. Коваль. – К. : Молодь, 1989. – 272 с.

19. Листи до Олеся Гончара :  у 2-х кн. : Кн.2 (1983 – 1995) / упоряд., передм., прим., комент. М. Степаненка. – К. : Сакцент Плюс, 2016. – 736 с.

20. Листи до Олеся Гончара: у 2-х кн.: Кн.1 (1946 – 1982) / упоряд., передм., прим., комент. М. Степаненка. – К. : Сакцент Плюс, 2016. – 736 с.

21. Машарова Я. В. Пошук гармонії : людина і природа в сучасній радянській прозі / Я. В. Машарова. – К. : Дніпро, 1990. – 183 с. – (Бесіди про худож. літ.)

22. Машенко М. М. Олесь Гончар / М. М. Машенко // Джерела гармонійної краси. – К. : Радян. школа, 1978. – С. 84 – 92.

23. Мельник В. Бути людиною / В. Мельник // Мужність доброти : літературно-критичні статті. – К. : Радян. письменник, 1982. – С. 172 – 233.

24. Наєнко М. «За незнищенність краси…» : до 70-річчя від дня народження Олеся Гончара / М. Наєнко // Література. Діти. Час : збірка літ.-крит. ст. про дит. літ. / редкол. : М. К. Наєнко (голова) та ін. – К. : Веселка, 1976. – Вип. 13. 1988 / упоряд. В. Я. Неділька. – 1988. – С.136 – 140.

25. Наєнко М. К. Краса вірності : у творчому світі Олеся Гончара / М. К. Наєнко. – К. : Дніпро, 1981. – 215 с.

26. Неділько В. Я. Вивчення творчості Олеся Гончара : посібник для вчителів / В. Я. Неділько. – К. : Радян. школа, 1987. – 187 с.

27. Новиченко Л. М. Майстер / Л. М. Новиченко // Вибрані праці : у 2 т. – К., 1984. – Т. 2. – С. 209 – 221.

28. Олесь Гончар / М. С. Грицай // Українська література / М. С. Грицай, В. Я. Неділько, І. О. Ладоня. – К., 1989. – С. 299 – 318.

29. Олесь Гончар // Історія української  літератури ХХ століття : у 2 кн. Кн. 2 : навч. посібник / за ред. В. Г. Дончика. – 1995. – Ч. 2 (1960 – 1990-ті роки). – С. 264 – 275.

30. Олесь Гончар // Творчий світ письменника : літературно-критичні матеріали про творчість українських радянських письменників / упор., вст. ст. і примітки М. К. Наєнка. – К. : Радян. школа, 1982. – С. 193 – 220.

31. Олесь Гончар // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 3 / упоряд. В. Яременко (Україна), Є. Федоренко ( США). – К. : Рось, 1994. – С. 3 – 66.

32. Про Олеся Гончара : літературно-критичні матеріали / упор. О. Дяченко. – К. : Радян. письменник, 1968. – 393 с.

33. Сверстюк Є. Собор у риштованні / Є. Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – С. 35 – 96.

34. Семенчук І. Р. Олесь Гончар – художник слова : дослідження / І. Р. Семенчук. – К. : Дніпро, 1986. – 260 с.

35. Слово Олеся Гончара на літературному вечорі в Київському університеті 8 квітня 1988 р. // Література. Діти. Час : збірка літ.-критич. ст. про дит. літ. / редкол. : М. К. Наєнко (голова) та ін. – К. : Веселка, 1976. – Вип. 13. 1988 / упоряд. В. Я. Неділька. – 1988. – С. 109 – 112.

36. Слово про Олеся Гончара : нариси, статті, листи, есе, дослідження / упоряд. В. К. Коваль. – К. : Радянський письменник, 1988. – 630 с.

37. Степаненко М. Духовний посил Олеся Гончара : (за матеріалами «Щоденників» письменника) / авт. і упор. М. Степаненко. – Полтава, 2009. – 60 с.

38. Фащенко В. Новелістичний епос Олеся Гончара / В. Фащенко // У глибинах людського буття : літературознавчі студії. – Одеса : Маяк, 2005. – С. 413 – 436.

39. Фащенко В. Поетичний світ Олеся Гончара / В. Фащенко // У глибинах людського буття : літературознавчі студії. – Одеса : Маяк, 2005. – С. 553 – 579.

40. Хом’як  Т.В. Ліричний епос Олеся Гончара: до питання про взаємодію епічних і ліричних начал у романах письменника / Т. В. Хом’як. – К. : Вища школа, 1988. – 113 с.

Художні твори:

1. Гончар О. Бригантина : повість / О. Гончар. – К. : Веселка, 2008. – 224 с.

2. Гончар О. Гори співають : оповідання / О. Гончар. – К. : Веселка, 1985. – 207 с.

3. Гончар О. Далекие костры : повести, рассказы / О. Гончар ; пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382 с.

4. Гончар О. Далекі вогнища : нові твори / О. Гончар – К. : Радян. письменник, 1987. – 286 с.

5. Гончар О. Людина і зброя : роман / О. Гончар. – К. : Молодь, 1978. – 334 с.

6. Гончар О. Людина і зброя : роман / О. Гончар. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 310 с.

7. Гончар О. Людина і зброя : роман ; Прапороносці : трилогія / О. Гончар – К. : Дніпро, 1984. – 719 с.

8. Гончар О. Модри  камень : оповідання та повісті / О. Гончар – К. : Веселка, 1989. – 308 с.

9. Гончар О. Новели / О. Гончар – К. : Молодь, 1954. – 188 с.

10. Гончар О. Південь : новели / О. Гончар – К. : Молодь, 1951. – 170 с.

11. Гончар О. Собор : роман / О. Гончар – К. : Дніпро, 1989. – 270 с.

12. Гончар О. Таврія ; Перекоп : романи / О. Гончар – К. : Радян. письменник, 1957. – 725 с.

13. Гончар О. Твоя заря : роман / О. Гончар ; пер. с укр. – К. : Дніпро, 1988. – 399 с.

14. Гончар О. Твоя зоря : роман / О. Гончар – К. : Дніпро, 1985. – 366 с.

15. Гончар О. Твоя зоря : роман / О. Гончар – К. : Радян. письменник, 1980. – 360 с.

16. Гончар О. Циклон : роман ; Тронка : роман в новелах ; Собор : роман / О. Гончар. – К. : Радян. школа, 1990. – 590 с.

17. Гончар О. Чари-комиші / О. Гончар. – К. : Дніпро, 1975. – 318 с.