Пером і словом

01.06.2017

/ до дня журналіста в Україні /


Список літератури.

1. Баришполець О.Т. Український словник медіа культури / О.Т. Баришполець. – К. : Міленіум, 2014. – 196 с.

2. Бойд Ендрю. Ефірна журналістика. Технології виробництва ефірних новин / Ендрю Бойд. – 5–те вид. – К. : ТОВ «Київська типографія», 2007. – 428 с.

3. Видавнича справа та редагування в Україні : постаті і джерела ( ХІХ – перша третина ХХ ст.) : навч. посібн. / за ред. Н. Зелінської. – Львів : Світ, 2003. – 612 с.

4. Галич В.М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор : еволюція творчої майстерності : монографія / В.М. Галич. – К. : Наукова думка, 2004. – 816 с.

5. Геополітика держав : короткий словник для журналістів / упор. А. Лазарєва; Інститут масової інформації ; Могилянська школа журналістики [НАУКМА]. – К., 2007. – 212 с.

6. Георгієвська В.В. Історія української журналістики: становлення та розвиток рекламно–довідкової преси на території Східної України (ХІХ – поч. ХХст.) : навч. посіб. / В.В. Георгієвська, Н.М. Сидоренко. – К. : АДЕФ–Україна, 2010. – 224 с.

7. Герилів С.М. Заробітчанські дзвони : хроніка ностальгії : вірші / С.М. Герилів. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 152 с.

8. Гід журналіста : збірка навчальних матеріалів / Інститут масової  інформації ; адаптація та упорядкування А. Лазарєва – 2 вид., оновлене. – К. : «Софія–прес», 2003. – 122 с.

9. Дві Русі / за заг. ред. Л. Івшиної. – К. : Факт, 2003. – 496 с. – (Б–ка газети «День»).

10. Доступ до інформації : посібник / Інститут масової інформації; [гол. ред. В. Сюмар]. – К., 2008. – 67 с.

11. Економічна журналістика: новації західної преси : посібник / Інститут масової інформації ; [упоряд., переклади, адаптація та доп. : А.Лазарєва, В. Сюмар]. – 3 вид., оновлене та доп.  – К. : ТОВ «Софія–А» ЛТД, 2006. – 120 с.

12. Жадько В.О.  Журналістика та основи редакторської майстерності : навч. посіб. / В.О. Жадько. – К. : Знання, 2012. – 267 с.

13. Журналістське  розслідування : посібник / Інститут масової інформації; [упор., переклади, адаптація та доповнення А. Лазарєва, Ю. Сабрі та ін.; ред. В. Сюмар]. – 3 вид., оновлене та доповнене. – К. : ТОВ «Софія А» ЛТД, 2006. – 127 с.

14. Загибель Михайла Коломойця: результати журналістського розслідування / Інститут масової інформації; [авт. розслід. О. Кириченко, Є.Соболєв та ін.]. – К. : Ліга економічних журналістів, 2003. – 95 с.

15. Інформаційне законодавство України : станом на 1 вересня 2008 року / за ред. Т. Шевченка, Т. Олексюк. – К., 2008. – 356 с.

16. Кібл Р. Журналістська етика / Р. Кібл ; пер. з англ. Смоляк Д.І. – К. : Київська типографія, 2007. – 188 с.

17. «Кращий порт Азовського моря»: літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) / упор. І.Лиман, В. Константінова. – Бердянськ ; Таганрог : РА «Тандем – У», 2007. – 402 с.

18. Крос К. Політична комунікація і висвітлення новин у демократичних  суспільствах : перспективи конкуренції / К. Крос, Р. Гакет. – К. : «Основи», 2000. – 142 с.

19. Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В.Лизанчук. – К. : Знання, 2006. – 628 с.

20. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / за наук. ред. В.В.Різуна. – К. : Центр вільної  преси, 2013. – 352 с.

21. Медіапсихологія: на перетині інформаційного та освітнього просторів : монографія / за наук. ред. Л.А. Найдьонової, Н.І. Череповської. – К. :  Міленіум, 2014. – 348 с.

22. Михайлин И.Л. Основы журналистики : учебник / И.Л.Михайлин. – Харьков : ХИФО, 2004. – 350 с.

23. Михайлин І.Л. Журналістика як всесвіт : вибрані медіадослідження /  І.Л. Михайлин. – Харків : Прапор, 2008. – 512 с.

24. Михайлин І.Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І.Л.Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

25. Наукові читання інституту журналістики. Присвячено 90–літтю від дня народження М.М. Шестопала 7 листопада 2007 р. / за ред. В.В. Різуна. – К. : Інститут журналістики, 2008. – Вип. 13. – 272 с.

26. Обо всем начистоту: открытая трибуна  «Південної зорі». Вып. 4. – Бердянск : Південна зоря, 2012. – 448 с.

27. Петрова Н. Медіа–право / Н. Петрова, В. Якубенко; Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. – К. : ТОВ «Київська типографія», 2007. – 276 с.

28. «Повітова столиця»: літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) / упор. І.Лиман, В. Константінова. – Бердянськ ; Невинномиськ : РА «Тандем – У», 2007. – 378 с.

29.Практикум із журналістської етики : навч. посіб. / під ред. проф. В.Ф. Іванова. – К. : Видавець О. Зень, 2012. – 320 с.

30. Путівник ретельного журналіста / [ В. Ар’єв, Ю. Горбань та ін.]. – К. : ТОВ «Київська типографія», 2006. – 172 с.

31. Рендол Д. Універсальний журналіст / Д. Рендол. – К. : ТОВ «Київська типографія», 2006. – 150 с.

32. Різун  В.В. Теорія масової комунікації : підручник / В.В. Різун. – К. : ВЦ «Просвіта», 2008. – 258 с.

33. Різун В.В. Літературне редагування : підручник / В.В. Різун. – К. : Либідь, 1996. – 240 с.

34. Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Л.Івшиної. – 2 вид. – К. : Вид–во ПрАТ «Українська прес–група», 2011. – 798 с. – (Б–ка газети «День»).

35. Техніка інтерв’ю : посібник / Інститут масової інформації ; адаптація та переклад Ю. Сабрі, А. Лазарєва. – 2 вид. – К. : «Софія–пресс», 2003. – 122 с.

36. Техніка репортажу : посібник / Інститут масової інформації ; адаптація та переклад Ю. Сабрі, А. Лазарєва. – 2 вид. – К. : «Софія–пресс», 2003. – 60 с.

37. «Юне місто»: літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1827 – 1860 рр.) / упор. І.І. Лиман, А.М. Піменов. – Бердянськ ; Ростов–на–Дону : РА «Тандем – У», 2007. – 358 с.