Плекаємо лицарів : патріотичне виховання захисників Вітчизни

11.10.2018


Список літератури:

1. Армія безсмертних : повстанські світлини / ред. : Володимир В’ятрович, Володимир Мороз. – Львів : Вид-во Мc, 2006. – 205 с.

2. Багряний І. Огнене коло : повість про трагедію під Бродами / Іван Багряний. – К. : Знання, 2015. – 192 с.

3. Баліцька О. Г. Організація роботи з національно-патріотичного виховання в закладах освіти / О. Г. Баліцька // Завучу. Усе для роботи. – 2018. – № 1-2 (68). – С. 30-10 – 30-19.

4. Брехуненко В. «Братня» навала. Війни Росії проти України ХІІ – ХХІ ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук та ін. ; за заг. ред. В. Брехуненко. – К. : Видавець ПП Брехуненко Н. А. , 2016. – 248 с.

5. Герилів С. М. Наші Атланти : жертовність во ім’я спасіння / С. М. Герилів. – Тернопіль : Навч. книга — Богдан, 2015. – 292 с.

6. Данілов А. Український флот : біля джерел відродження / А. Данілов. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 600 с.

7. Дараган Ю. Ю. Срібні сурми : поезії / Ю. Ю. Дараган ; біограф. нарис, упоряд. та примітки Л. В. Куценка. – К. : Веселка, 2004. – 127 с.

8. Допризовна підготовка і військово-патріотичне виховання в школі : спецвипуск // Директор школи. – 2004. – № 27 – 28. – 128 с.

9. Журавель Н. В. Ми є. Були. І будем ми! Й Вітчизна наша з нами…(І. Багряний) : виховний захід / Н. В. Журавель // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 2. – С. 2 — 5.

10. Запорожці : до історії козацької культури / упорядк. тексту, передмова І. Є. Кравченка ; упорядк. іл. матеріалу Ю. О. Іванченка. – К. : Мистецтво, 1993. – 400 с.

11. Захист Вітчизни : підручник для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту для хлопців) / І. М. Герасимів, К. О. Пашко та ін. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с.

12. Захист Вітчизни : підручник для учнів 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців) / К. О. Пашко, І. М. Герасимів та ін. – Тернопіль : Астон, 2011. – 280 с.

13. Іваничук Р. І. Бо війна – війною…; Через перевал : романи / Р. І. Іваничук. – Х. : Фоліо, 2008. – 447 с.

14. Історія українського козацтва : нариси : у 2-х т. Т. 1 / редкол. В. А. Смолій та інші. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 800 с.

15. Історія українського козацтва : нариси :у 2-х т. Т. 2 / редкол. В. А. Смолій та інші. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 724 с.

16. Канівець О. В. «Тої козацької слави повік не забудемо» : свято Покрови Пресвятої Богородиці / О. В. Канівець, В. В. Туренко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 9. – С. 22-1 – 22-4.

17. Квєткіна В. М. Воїн АТО Роман Багаєв : сценарій виховної години / В. М. Квєткіна // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 5. – С. 37 – 40.

18. Кириченко О. В. Козацька педагогіка : розробки занять, сценарії виховних заходів, методичні рекомендації / О. В. Кириченко. – Х. : Вид. група «Основа» ; «Триада+», 2008. – 185 с.

19. Коломієць Л. А. Василь Сліпак – співак і воїн / Л. А. Коломієць // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 4. – С. 8 – 14.

20. Корнієнко О. М. Нариси військової історії України. Сумський слобідський козацький полк 1659 — 1765 рр. / О. М. Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 488 с.

21. Маланюк Є. Ф. Невичерпальність : поезії, статті / Є. Ф. Маланюк ; упоряд. передмова та примітки Л. В. Куценка. – К. : Веселка, 1997. – 318 с.

22. Немировська Н. Г. Нездоланний танкіст : літературно-музична композиція / Н. Г. Немировська // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 9. – С. 33 – 38.

23. Ольжич О. Незнаному Воякові : заповідане живим / О. Ольжич ; упоряд. післямова і примітки Л. Череватенка. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 432 с.

24. Райчаковська Н. С. Славлю свою Україну, єдність її і героїв її! : виховний захід у 3-4 класах / Н. С. Райчаковська // Вихователю ГПД. Усе для роботи. – 2018. – № 9. – С. 15 – 19.

25. Рєзнік А. С. Особистісно-зорієнтований підхід до викладання навчального предмета «Захист Вітчизни» / А. С. Рєзнік // Управління школою. – 2018. – № 16 – 17. – С. 46 – 54.

26. Рутковська О. Золоті ключі Покрови / О. Рутковська // Позакласний час. – 2008. – № 9. – С. 125 – 127.

27. Саборницька І. Як козаки в похід ходили : виховна година / І. Саборницька // Години спілкування в 9-11 класах / упоряд. : Л. Шелест, Н. Чиренко. – К. : Вид . дім. «Шкільний світ», 2006. – С. 80 – 92.

28. Савчин М. Тисяча доріг : спогади / М. Савчин // Літопис Української Повстанської Армії : наукове видання : Т. 28 / вид. комітет : С. Баб’як, М. Бахно, С. Голяш та ін. – Львів ; Торонто : Вид-во «Літопис УПА». – 1995. – 598 с.

29. Самчук Улас. Чого не гоїть огонь : роман / Улас Самчук. – К. : Укр. письменник, 1994. – 233 с.

30. Середюк О. М. Лицарі Сонця / О. М. Середюк. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с.

31. Сірко Іван. Збірник : для середнього та старшого шкільного віку / упоряд. В. Л. Чуйка ; передм. М. Ю. Мушкетика ; упоряд. фотоматеріалів Ю. О. Іванченка. – К. : Веселка, 1992. – 151 с. – (Кошові Запорізької Січі).

32. Скуратівський В. Т. Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку / В. Т. Скуратівський // Дідух : свята українського народу / В. Т. Скуратівський. – К. : Освіта, 1995. – С. 220 – 224.

33. Стасюк О. Героям АТО / О. Стасюк // Я надиктовую пальцями тишу : збірка поезій / О. Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – С. 122 – 133.

34. Тичина П. Золотий гомін / П. Тичина // Український декламатор : збірка віршів для української молоді / упоряд. : Н. Зінкевич, О. Зінкевич ; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 146 – 147.