«Поезія – це свято, як любов»: жіночі поетичні голоси

18.03.2021


Список літератури:

 1. Алчевська Х. Твори / Х. Алчевська. – Київ : Дніпро, 1990. – 558 с.
 2. Андієвська Е. [Вірші] / Е. Андієвська // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : навч. посіб. : в 4 кн. / упоряд. В.Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось, 1994. – Кн. 3. – С. 234–236.
 3. Ахмадулина Б. Избранное / Б. Ахмадулина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 480 с.
 4. Ахматова А. Избранное / А. Ахматова. – Смоленск : Русич, 1999. – 640 с.
 5. Дніпрова Чайка. Проводи Сніговика-Снігуровича : вірші, поезії в прозі, оповідання, казки, п’єси / Дніпрова Чайка. – Київ : Веселка, 1993. – 271 с.
 6. Друнина Ю. В. Метель : стихи и поэмы / Ю. В. Друнина. – Москва : Советский писатель, 1988. – 158 с.
 7. Жиленко І. [Вірші] / І. Жиленко // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття : навч. посіб. : в 4 кн. / упоряд. : В. Яременко, Є. Федоренко. – Київ : Рось, 1995. – Кн. 4. – С. 569–577.
 8. Жиленко І. В. Євангеліє від ластівки : вибрані твори / Ірина Жиленко. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2006. – 488 с. – (Б-ка Шевченк. комітету).
 9. Журлива О. [Вірші] / О. Журлива // «Українська хата» : поезії 1909–1914. – Київ : Молодь, 1990. – С. 68–71.
 10. Забіла Н. [Вірші] / Н. Забіла // Українська література для дітей : хрестоматія / упоряд. О. О. Грачковська. – Київ : Академія, 2011. – С. 343–347.
 11. Звягинцева В. К. Избранные стихи / В. К. Звягинцева. – Москва : Художественная литература, 1968. – 270 с.
 12. Йовенко С. Віч-на-віч / Світлана Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 109 с.
 13. Йовенко С. Ти – хто поруч : поезії / Світлана Йовенко. – Київ : Молодь, 1983. – 162 с.
 14. Кіяновська М. Міфотворення : поезії / Маріанна Кіяновська. – Київ : Смолоскип, 2000. – 108 с.
 15. Коваль Л. Вибране : поезії / Лариса Коваль. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2005. – 233 с.
 16. Костенко Л. Вибране / Ліна Костенко. – Київ : Дніпро, 1989. – 558 с.
 17. Лабе Л. [Стихотворения] / Л. Лабе // Западно-европейский сонет (ХІІІ–ХVІІ века) : поэтическая антология / сост. А. А. Чамеев и др. – Ленинград, 1988. – С. 231–233.
 18. Лівицька-Холодна Н. [Вірші] / Н. Лівицька-Холодна // Українське диво : поетична антологія / за упоряд. та ред. В. Коломійця. – Київ : Український письменник, 2005. – Кн. 2. – С. 404–407.
 19. Майданская С. Мой добрый мир : стихотворения / С. Майданская // Молодые поэты Украины / сост. И. Бурсов. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – С. 88–102.
 20. Майданська С. [Вірші] / С. Майданська //Антологія української поезії : в 6 т. / упоряд. І. Зуба. – Київ : Дніпро, 1986. – Т. 6. – С.402–404.
 21. Малик Г. [Вірші] / Г. Малик // Українська література для дітей : хрестоматія / упоряд. О. О. Грачковська. – Київ : Академія, 2011. – С. 715–719.
 22. Маремпольський В. Тетяна Нещерет / В. Маремпольський // Письменники Запорізького краю / упоряд. І. Т. Купріянов. – Запоріжжя : Хортиця, 2002. – С. 409–413.
 23. Нещерет Т. [Вірші] / Т. Нещерет // Письменники Запорізького краю / упоряд. І. Т. Купріянов. – Запоріжжя : Хортиця, 2002. – С. 414–420.
 24. Підгірянка М. Учись, маленький! : вірші, казки, п’єса, загадки / М. Підгірянка. – Київ : Веселка, 1994. – 239 с.
 25. Познанська М. [Вірші] / М. Познанська // Українська література для дітей : хрестоматія / упоряд. О. О. Грачковська. – Київ : Академія, 2011. – С. 398–400.
 26. Пчілка О. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання / О. Пчілка. – Київ : Веселка, 1991. – 333 с.
 27. Ратушинська І. [Вірші] / І. Ратушинська // З облоги ночі : збірник невільничої поезії України / упоряд. М. О. Самійленко. – Київ : Український письменник, 1993. – С. 299–325.
 28. Савка М. Оптика Бога : [збірка віршів] / М. Савка. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. – 104 с.
 29. Сапфо [Cтихотворения] / Сапфо // Античная лирика / сост. С. Апт, Ю. Шульц. – Москва : Худож. литература, 1968. – С. 55–70.
 30. Старицька Л. [Вірші] / Л. Старицька // Акорди :антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко. – Репринтне вид. з дод. 1903 р. – Київ : Веселка, 2005. – С. 239–240.
 31. Теліга О. І. Вибрані твори / О. І. Теліга. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 143 с.
 32. Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Комсомольская правда, 2008. – 352 с.
 33. Українка Л. Сім струн : вірші та драматична поема / Л. Українка. – Київ : Дніпро ; Тбілісі : Сакартвело, 1991. – 204 с.
 34. Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Л. Українка. – Харків : Фоліо, 2007. – 350 с.
 35. Українка Л. Хвилі моєї туги / Л. Українка. – Львів : Каменяр, 1991. – 118 с.
 36. Цветаева М. И. За всех – противу всех! / М. И. Цветаева. – Москва : Высшая школа, 1992. – 384 с.
 37. Чабан Р. П. Из книги «Я люблю – прости мою вину!» : стихотворения / Р. П. Чабан // Паруса вдохновения : антология произведений бердянских литераторов. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, – С. 149–156.
 38. Чубач Г. Небесна долина : вибрані поезії / Г. Чубач. – Київ : Український письменник, 1993. – 367 с.
 39. Шмига В. Ф. Малюнки на асфальті : поезії / В. Ф. Шмига. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 67 с.