Психологічна служба в системі освіти

08.10.2020


Список літератури:

 1. Белоусова З. И. Психодиагностика в начальной школе : метод. пособ. для практического психолога и учителя начальной школы / З. И. Белоусова, В. Э. Бойко, Л. И. Мищик. – Запорожье : Полиграф, 1994. – 192 с.
 2. Гурковська Т. Сучасні виклики професійному зростанню практичного психолога / Т. Гурковська // Практичний психолог: дитячий садок. – 2014. – № 8. – С. 20–23.
 3. Діагностика, профілактика та просвітницька робота : основні напрями роботи психологічної служби / О. Флярковська, Н. Гончарова, В. Мельничук, В. Пужайло, Н. Крошко, Н. Кауліна // Соціальний педагог. – 2019. – № 4. – С. 10–18.
 4. Журнал практичного психолога / упоряд. А. Г. Козлова. – Київ : Шкільний світ, 2019. – 104 с.
 5. З досвіду роботи програм здорового способу життя в діяльності працівників психологічної служби : метод. посіб. / В. Г. Панок, І. М. Вишнева, О.  М. Дрозд та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 112 с.
 6. Інклюзивне навчання : звітні дані представників психологічної служби / О. Флярковська, Н. Гончарова, В. Мельничук, В. Пужайло, Н. Крошко, Н. Кауліна // Соціальний педагог. – 2019. – № 4. – С. 19–20.
 7. Кашкарьова Л. Р. Психологічна служба в системі освіти : навч.-метод. комплекс / Л. Р. Кашкарьова. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 225 с.
 8. Кепканова О. Особистісна компетентність у професійній діяльності працівників психологічної служби / О. Кепканова // Практичний психолог: дитячий садок. – 2014. – № 8. – С. 4–8.
 9. Кобильченко В. Практичний психолог у закладі дошкільної освіти : завдання та зміст психологічної діяльності / В. Кобильченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 1. – С. 7–20.
 10. Коваль Л. В. Організаційно-методичний супровід дитини з освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко. – Київ : Симоненко О. І., 2018. – 100 с.
 11. Литвин І. Взаємодія психологічної та методичної служб дошкільного закладу під час планування / І. Литвин, Т. Замедянська // Практичний психолог: дитячий садок. – 2016. – № 5. – С. 13–17.
 12. Лунченко Н. Психологічна служба системи освіти України : специфіка діяльності та особливості ії вивчення / Н. Лунченко // Практичний психолог: дитячий садок. – 2013. – № 6. – С. 4–8.
 13. Любченко В. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі освіти : організація діяльності та нормативно-правове забезпечення / В. Любченко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2. – С. 41–48.
 14. Мельничук О. Б. Психологічна діагностика : навч. посіб. для студентів подвійних спеціальностей із спец. «Практична психологія» / О. Б. Мельничук. – Київ : Каравела, 2017. – 316 с.
 15. Митник О. Я. Організація психологічної служби : навч.-метод. посіб. / О. Я. Митник, Т. В. Середюк. – Київ : Слово, 2017. – 128 с.
 16. Міжособистісні конфлікти та професійне самовизначення : звернення до працівників психологічної служби / О. Флярковська, Н. Гончарова, В. Мельничук, В. Пужайло, Н. Крошко, Н. Кауліна // Соціальний педагог. – 2019. – № 4. – С. 23–35.
 17. Мова і мовлення в просторі наукової і практичної діяльності психологів : монографія / за ред. В. В. Андрієвської. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 140 с.
 18. Огранізація роботи психологічної служби : досвід і перспективи : тема номера // Психолог. – 2017. – № 3–4. – 66 с.
 19. Організаційні і функціональні моделі діяльності психологічної служби з формування позитивного ставлення учнів і студентів до здорового способу життя : навч.-метод. посіб. / кер. авт. кол. В. Г. Панок. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 84 с.
 20. Основи практичної психології : підручник / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Либідь, 2006. – 536 с.
 21. Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 296 с.
 22. Панок В. Г. Психологічна служба : навч. посіб. / В. Г. Панок. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2012. – 488 с.
 23. Панок В. Г. Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти / В. Г. Панок // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 8. – С.1–7.
 24. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях : тесты, методики, критерии, оценки / ред.-сост. Л. Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 416 с.
 25. Психологічна підтримка інклюзивної освіти // Інклюзивна освіта в ЗПО : організація навчання / упоряд. О. В. Власенко. – Київ : Шкільний світ, 2018. – С. 54–96.
 26. Ригель О. Творча лабораторія як форма професійного вдосконалення фахівців психологічної служби / О. Ригель // Практичний психолог: дитячий садок. – 2016. – № 7. – С. 26–34.
 27. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании : учеб. пособ. / Е. И. Рогов. – Москва : ВЛАДОС, 1996. – 529 с.
 28. Скок А. Г. Психологічна служба освіти : навч. посіб. / А. Г. Скок, І. М. Ющенко. – Київ : Слово, 2013. – 204 с.
 29. Соболь Т. Диверсифікація роботи психологічної служби / Т. Соболь // Психолог. – 2018. – № 5–6. – С. 72–81.
 30. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів : монографія / за ред. С. А. Гончаренко, Л. О. Кондратенко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 208 с.
 31. Строяновська О. В. Психологічна служба в системі освіти : практикум з навч. курсу для практ. психологів / О. В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2018. – 176 с.
 32. Теслюк П. Ю. Психолог – педагогу : підказки та рекомендації / П. Ю. Теслюк ; упоряд. Т. Ш. Червонна. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2014. – 128 с.
 33. Тренінгові, соціально-реабілітаційні і навчальні програми із формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : метод. посіб. / за наук. ред. В. Г. Панка, Н. М. Городнової, Н. В. Лунченко. – Київ : Ніка-Центр, 2008. – 180 с.
 34. Туріщева Л. В. Уроки майстерності для шкільного психолога / Л. В. Туріщева. – Харків : Основа, 2011. – 128 с.
 35. Тюрютікова І. Сміх – додатковий інструмент роботи практичного психолога / І. Тюрютікова // Практичний психолог: дитячий садок. – 2014. – № 8. – С. 24–28.
 36. Четверікова Н. Інклюзивний клас у школі : психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів / Н. В. Четверікова. – Київ : Шкільний світ, 2018. – 136 с.