Родинний світ : очима соціологів, психологів, письменників

14.05.2021


Список літератури:

 1. Азаров Ю. П. Семейная педагогика / Ю. П. Азаров. – Москва : Издательство политической литературы, 1985. – 236 с.
 2. Арцишевський Р. А. Світ і людина : підручник для 8–9 класів / Р. А. Арцишевський. – Київ : Перун, 1996. – 448 с.
 3. Балади. Родинно-побутові стосунки / упоряд. О. І. Дей та ін. – Київ : Наукова думка, 1988. – 528 с.
 4. Бальзак О. де Батько Горіо / Оноре де Бальзак. – Київ : Знання, 2016. – 303 с.
 5. Бевз Г. М. Прийомна сім’я : соціально-психологічні виміри / Г. М. Бевз. – Київ : Слово, 2010. – 350 с.
 6. Бестужев-Лада И. В. Ступени к семейному счастью / И. В. Бестужев-Лада. – Москва : Мысль, 1988. – 301 с.
 7. Голсуорси Д. Сага о Форсайтах / Д. Голсуорси. – Москва : Правда, 1983. – 384 с.
 8. Горецька О. Психологія сім’ї / О. Горецька, Н. Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 216 с.
 9. Діалоги про виховання : книга для батьків / упоряд. О. Г. Свердлова. – Київ : Радянська школа, 1985. – 304 с.
 10. Дорно И. В. Современный брак : проблемы и гармония / И. В. Дорно. – Москва : Педагогика, 1990. – 267 с.
 11. Дубінець І. Педагогічна просвіта батьків : історико-педагогічний аспект / І. Дубінець. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 158 с.
 12. Ібсен Г. Ляльковий дім. Дика качка : п’єси/ Г. Ібсен. – Київ : Знання, 2018. – 207 с.
 13. Кобилянська О. Земля ; «В неділю рано зілля копала» / О. Кобилянська. – Київ : Дніпро, 1965. – 479 с.
 14. Котляревський І. Твори / І. Котляревський. – Київ : Молодь, 1965. – 322 с.
 15. Кронин А. Замок Броуди / А. Кронин. – Киев : Выща школа, 1989. – 511 с.
 16. Кузнецова А. Моя мадонна : сборник / А. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1987. – 432 с.
 17. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с.
 18. Лисянська Т. М. Психологія виховання дітей в сім’ї // Педагогічна психологія : навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2019. – С. 212–228.
 19. Лукашевич М. П. Соціологія сім’ї / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223 с.
 20. Макаренко А. С. Книга для родителей / А. С. Макаренко. – Москва : Педагогика, 1988. – 304 с.
 21. Народна педагогіка : світовий досвід / уклад. : А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 134 с.
 22. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім’я / І. С. Нечуй-Левицький. – Київ : Радянська школа, 1990. – 415 с.
 23. Ніжинський М. П. Сім’я. Батьки. Діти / М. П. Ніжинський. – Київ : Молодь, 1974. – 116 с.
 24. Омельяненко В. Л. Педагогічна мудрість віків / В. Л. Омельяненко, А. І. Кузмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411 с.
 25. Палмер В. Семья Суэйн / В. Палмер. – Москва : Художественная литература,1971. – 269 с.
 26. Пісні родинного життя / упоряд. Г. В. Довженок. – Київ : Дніпро, 1988. – 357 с.
 27. Повалій Л. В. Виховання підлітків у неповній сім’ї / Л. В. Повалій. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 103 с.
 28. Сатир В. Как строить себя и свою семью / В. Сатир. – Москва : Педагогика-пресс, 1992. – 190 с.
 29. Семейное воспитание: краткий словарь / сост. И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. – Москва : Политиздат, 1990. – 319 с.
 30. Семья и молодежь : профилактика отклоняющегося поведения / В. А. Балцевич, С. Н. Бурова и др. – Минск : Университетское, 1989. – 144 с.
 31. Соловейчик С. Педагогика для всех / С. Соловейчик. – Москва : Детская литература, 1987. – 365 с.
 32. Стельмах М. Велика рідня / М. Стельмах. – Київ : Держвидав художньої літератури, 1963. – 611 с.
 33. Танчин І. З. Соціологія сім’ї і шлюбу // Соціологія : навч. посіб. / І. З. Танчин. – Київ : Знання, 2007. – С. 210–224.
 34. Толстой Л. Н. Анна Каренина / Л. Н. Толстой. – Ленинград : Художественная литература, 1982. – 448 с.
 35. Тургенев И. С. Дворянское гнездо ; Дым / И. С. Тургенев. – Киев : Комсомольская правда, 2008. – 320 с.
 36. Усе починається з родини : наук.-попул. видання / С. Геник. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 1998. – 725 с.
 37. Яранцева Н. О. Безмежний світ краси / Н. О. Яранцева. – Київ : Вид-во політичної літератури України, 1990. – 94 с.