Щаслива та розвинена дитина: особливості освітньо-виховного процесу дітей раннього віку

01.06.2020


 • Особистість і здібності дитини розвиваються тільки в
 • тій діяльності, якою вона займається
 • за власним бажанням і з цікавістю.

Ю.Б. Гіппенрейтер

Список літератури:

 1. Батькам про розвиток дітей : тема номера // Психолог дошкілля. – 2019. – № 11. – 49 с.
 2. Біла І. Формування світоляду дитини в умовах сімейного виховання / І. Біла // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2016. – № – С. 15–20.
 3. Біла І. Які батьки, такі і діти, або Детермінанти особистісного розвитку дитини в сім’і / І. Біла // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 7. – С. 4–10.
 4. Богуш А. М. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку : підручник для студентів ВНЗ / А. М. Богуш, Н. В. Гавриш, О. В. Саприкіна. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2015. – 408 с.
 5. Богуш А. Методика розвитку мовлення і навчання рідної мови дітей раннього віку : навчально-методичний посібник / А. Богуш, Н. Маліновська. – 2-е вид. – Київ : Слово, 2017. – 392 с.
 6. Богуш А. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : монографія / Алла Богуш. – Київ : Слово, 2004. – 376 с.
 7. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї : курс лекцій / О. І. Бондарчук. – Київ : МАУП, 2001. – 96 с.
 8. Бунігіна О. Емоційний розвиток дитини : орієнтація поведінки / О. Бунігіна // Психолог дошкілля. – 2020. – № 2. – С. 4–13.
 9. Вєсєлова І. Сніговий Колобок нам покаже лісок : заняття з фізкуьтури для дітей раннього віку / І. Вєсєлова // Палітра педагога. – – № 1. – С. 22–23.
 10. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Університетська книга, 2019. – 467 с.
 11. Власова К. Розвивальні іграшки для малят без зайвих витрат / К. Власова // Палітра педагога. – 2018. – № 3. – С. 15.
 12. Гайдаржийська Л. П. Особливості розвитку дітей раннього віку / Л. П. Гайдаржийська // Збірник наукових праць БДПУ. Психологічні науки. – 2004. – № 1. – С. 194–199.
 13. Голець М. І. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. І. Голець. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Персонал, 2014. – 296 с.
 14. Горецька О. Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку : монографія / Олена Горецька. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 168 с.
 15. Гресь А. Учимся общаться. Теория и практика эффективного взаимодействия родителей и детей / Анна Гресь ; сост. И. В.Молодушкина. – Харьков : Основа, 2015. – 272 с. – (Серия «Для заботливых родителей»).
 16. Грядовкіна Ж. Адаптація малюків і батьків до дитячого садка : досвід Монтессорі-педагогів / Ж. Грядовкіна // Палітра педагога. – 2015. – № 5. – С. 10–13.
 17. Діти раннього віку та гра / упоряд. Лариса Гураш, Тетяна Науменко. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – ( Бібліотека «Шкільного світу»).
 18. Ефименко Н. Н. Малый театр физического развития детей младенческого и раннего возраста : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Ефименко, В. В. Беседа. – 4-е издание. – Винница : Твори, 2018. – 252 с.
 19. Ибука М. После трёх уже поздно / Масару Ибука ; пер. с англ. Н. А. Перовой. – 8-е вид. – Москва : Альпина, 2018. – 224 с.
 20. Козлова А. Щаслива та розвинена дитина : практикум спілкування з батьками / А. Козлова // Психолог дошкілля. – 2019. – № 1. – С. 38–
 21. Кононко О. Цінність раннього дитинства для розвитку особистості / О. Кононко // Палітра педагога. – 2015. – № – С. 3–6.
 22. Кот Н. А. Фізичне виховання дітей раннього віку : навчально-методичний посібник / Н. А. Кот, Ю. Б. Семеняко. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – 232 с.
 23. Кротюк О. Забавлянки на різні випадки / О. Кротюк // Палітра педагога. – 2018. – № 3. – С. 16–17.
 24. Кузин М. В. Эмбриональная педагогика : игры с еще не родившимся малышом / М. В. Кузин. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 251 с. – (Серия «Школа развития»).
 25. Кузьмінський А. І. Педагогіка родинного виховання : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с.
 26. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник / Т. А. Куликова. – Москва : Академия, 1999. – 232 с.
 27. Кушина А. І веселі, і цікаві наші фізкультурні вправи : комплекси загально розвивальних вправ на весь рік для дітей раннього віку / А. Кушина // Палітра педагога. – 2015. – № 5. – С. 20–24.
 28. Лич П. Младенец и ребенок : от рождения до пяти лет / Пенелопа Лич ; пер. с англ. – Москва : Педагогика, 1985. – 288 с.
 29. Лохвицька Л. Програма «Друзі Зіппі» : як за кордоном реалізують завдання соціально-морального розвитку дітей / Л. Лохвицька // Палітра педагога. – 2019. – № 5. – С. 7–9.
 30. Максименко Д. С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 120 с.
 31. Манюк О. Намисто для лялечки : заняття для дітей раннього віку / О. Манюк // Палітра педагога. – 2016. – № 4. – С. 10–11.
 32. Манько Н. В. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку : науково-методичний посібник / Н. В. Манько. – Київ : КНТ, 2019. – 256с.
 33. Марчук Л. Як курчатко шукало свою маму : інтегроване заняття в пісочниці для дітей раннього віку / Л. Марчук, Н. Пашкова // Дошкільне виховання. – 2014. – № – С. 30–31.
 34. Низьковська О. Гармонія родинних стосунків різних поколінь – необхідна умова родинного виховання / О. Низьковська // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № – С. 45–53.
 35. Нікішова Л. Мови навчаємо – малят активно розвиваємо : методичні рекомендації для вихователів / Л. Нікішова // Дитячий садок. Мистецтво. – 2019. – № 11. – С. 4–7.
 36. Павлюченко І. Математичні казочки, які полюбляють малюки / І.Павлюченко, М. Врочинська // Палітра педагога. – – № 4. – С. 13–15.
 37. Петренко Р. Outside of society : Сімейне виховання як причина соціальної ізоляції / Р. Петренко // Соціальний педагог. – 2020. – № 1. – С. 42–48.
 38. Популярная психология для родителей / под ред. А. А. Бодалева. – Москва : Педагогика, 1989. – 256 с.
 39. Пренатальна і перинатальна педагогіка / керівник проекту Б. М. Жебровський. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 80 с.
 40. Разом до гармонії : розвиток дитини раннього віку : метод. посіб. / за заг. ред. І. Д. Звєревої ; авт.-упор. : І. В. Братусь, Н. В. Кошечко, О. Л. Нагула. – Київ : Кобза, 2004. – 160 с.
 41. Разом до гармонії: розвиток дитини раннього віку : методичний посібник / за заг. ред. І. Д. Звєревої. – Київ : Кобза, 2004. – 160 с.
 42. Решетняк О. Доматематична підготовка малюків : Монтессорі-підхід / О. Решетняк // Дошкільне виховання. – – № 12. – С. 10–12.
 43. Росава (Янчук О.). Співанки для малечі / Росава (Олена Янчук) // Палітра педагога. – 2018. – № 3. – С. 30–31.
 44. Смольникова Г. Особливості розвитку психічних процесів у дітей раннього віку / Г. Смольникова // Палітра педагога. – 2018. – № 3. – С. 3–6.
 45. Старченко В. Рідний дім – центр просторового буття дитини / В. Старченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – № – С. 54–62.
 46. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навчально-методичний посібник / М. Г. Стельмахович. – Київ : ІЗМН, 1997. – 232 с.
 47. Строкач И. О. Методика физического воспитания и развития ребенка / И. О. Строкач. – Киев : Центр учебной литературы, 2019. – 312 с.
 48. Таранціца С. Сходинки до пізнання світу : перспективний план роботи з сенсорного розвитку дітей раннього віку / С. Таранціца, Г. Карапозюк, О. Кушлак // Палітра педагога. – 2015. – № 5. – С. 14–19.
 49. Тарасова О. С. Ігрові заняття з дітьми раннього віку / О. С. Тарасова. – Харків : Основа, 2012. – 159 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).
 50. Тельчарова О. П. Педагогіка раннього дитинства : навчально-методичний посібник / О. П. Тельчарова, Л. В. Мороз-Рекотова ; за заг. ред. І. Г. Улюкаєвої. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2017. – 229 с.
 51. Товкач І. Є. Хочу бути мамою, хочу бути татом : навчально-методичний посібник / І. Є. Товкач. – Київ : Слово, 2012. – 368 с.
 52. Товкач І. Як розвивати мовлення наймолодших / І. Товкач // Палітра педагога. – 2016. – № 4. – С. 3–6.
 53. Фролова А. Н. Умственное воспитание детей раннего возраста / А.Н.Фролова. – Киев : Радянська школа, 1989. – 160 с.
 54. Фьюэлл Р. Р. Обучение через игру : руководство для педагогов и родителей / Р. Р. Фьюэлл, П. Ф. Вэдэди ; пер. с англ. Л. А. Чистович, Е. В. Кожевниковой. – Санкт-Петербург : КАРО, 2005. – 160 с.
 55. Широкова Г. А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста : диагностика, игры, упражнения / Г. А. Широкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 256 с. – (Серия «Школа развития»).
 56. Яковенко О. Розвиваємо мовлення з колиски / О. Яковенко // Дошкільне виховання. – 2017. – № 2. – С. 2–4.