Шевченкознавець. Наукові студії

06.03.2017


Список літератури

1.Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Барабаш ; передм. В.Є. Панченка. – К. : ВД «Києво – Могилянська Академія» , 2007. – 744 с.

2. Білодід І.К. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови / Іван Костянтинович Білодід. – К. : Наукова  думка, 1964. – 134 с.

3. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г. Шевченка : навч. посібник / [автори-упорядники О.І. Руденко, Н.Б. Петренко]. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.

4. Грабович Г. Шевченко як міфотворець: семантика символів у творчості поета / Григорій Грабович. – К. : Рад. Письменник, 1991. – 212 с.

5. Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К. : Видавничий Дім Альтернативи, 2005. – 700 с.

6. Драгоманов М.П. Шевченко, українофіли і соціалізм // Драгоманов М.П. Вибране / М.П. Драгоманов. –К. : Либідь, 1991. – С. 327 – 430.

7. Єфремов С.О. Шевченкознавчі студії / Сергій Єфремов; упоряд.О.В. Меленчук. – К. : Україна, 2008. – 368 с.

8. З досліджень про Т.Г. Шевченка : збірник статей / за ред. М.Ф. Вишневського. – К. : Дніпро, 1966. –142 с.

9. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – К. : Видавництво «Обереги», 2004. – 477 с.

10. Зеров М.К. Українське письменство ХІХ століття : [лекції ХХVI – XXXIII Тарас Шевченко] // Зеров М.К. Твори : в 2 – х томах. – Т.2. : Історично – літературні та літературознавчі праці / Микола Зеров ; упоряд. Г.П. Кочура, Д.В. Павличка. – К. : Дніпро, 1990. – С. 145 – 185.

11. Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. –К. : Д.П. «Дирекція ФВД», 2008. – 211 с.

12. Мистецька творчість Тараса Шевченка періоду романтизму // Крвавич Д.П. Українське мистецтво : навчальний посібник : у 3 – х ч.: Ч. 3. / Д.П. Крвавич, О.В. Овсійчук. – Львів : Світ, 2005. – С. 147 –162.

13. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство / за ред. проф. Ткачука. – вип. 40. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. –433 с.

14. Новик О.П. Неповторність повторного : барокові традиції в літературі українського романтизму : монографія / Ольга Новік. – Харків : Майдан, 2011. – 368 с.

15. Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / Іван Огієнко (Мітрополит Іларіон ; упоряд. М.С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 2002. – 440 с.

16. Пахаренко В.І. Тарас Шевченко / Василь Пахаренко. – К. : ТОВ «Атлант ЮемСі», 2007. –95с.:іл

17. Сверстюк Є. На святі надій / Євген Сверстюк. – К. : Наша віра, 1999. – 784 с.

18. Ушкалов Л.В. Моя Шевченківська енциклопедія : із досвіду самопізнання / Леонід Ушкалов. – Харків : Майдан, 2014. – 602 с.

19. Федченко П.М. Тарас Григорович Шевченко / П.М. Федченко. – К. : Наукова думка. 1989. – 304 с.

20. Франко І.  Шевченкознавчі студії / Іван Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

21. Цвілюк С.А. Історична мудрість великого Кобзаря. Історизм та соціально – політичний вимір епічних поем Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк. – Одеса : Маяк, 2008. – 312 с.

22. Шевченко і світ : літературно-критичні статті / [упор. Д.С. Наливайко]. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.