Шляхами євроінтеграції

17.05.2017


Список використаної літератури:

1. Адрійчук Олесь. Україна – Європа: тести на сумісність / Олесь Андрійчук ; передмова П. Вознюка. – К. : Смолоскип, 2007. – 378 с.

2. Гоці Сандро. Урядування в об’єднаній Європі / Сандро Гоці ; пер. з італійської К. Тищенка. – К. : «К.І.С.», 2003. – 286 с.

3. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : навч. посібник / І.А. Грицяк. – 2-ге вид., допов. – К. : «К.І.С.», 2006. – 300 с.

4. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Б.В. Губський. – К. : Логос. – 328 с.

5. Гудзь М.В. Загальний курс європеїстики : навч. посібник / М.В. Гудзь, П.В. Гудзь. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 273 с.

6. Дайнен Десмонд. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Десмонд Дайнен ; пер. з англ. М. Марченко. – К. : «К.І.С.», 2006. – 696 с.

7. Дейвис Г. Право внутреннего рынка Европейського Союза : учеб. пособие / Г. Дейвис ; пер. с англ. М.Ю. Зарицкой. – К. : Знання-Прес, 2004.– 422 с.

8. Європейський Союз : словник-довідник / ред. — упоряд. М. Марченко. – 3-е вид., оновлене. – К. : «К.І.С.», 2006. – 140 с.

9. Європейські стандарти в галузі свободи слова / упоряд. Д.В. Третьяков. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2002. – 232 с.

10. Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України : монографія /О.О. Ковальова. – К. : Ін–т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 340 с.

11. Політика європейської інтеграції : навч. посібник / під ред. д.ф.н., проф. В.Г. Воронкової. – К. : Вид. дім «Професіонал», 2007. – 512 с.

12. Право Європейського Союзу : навч. посібник / В.М. Бесчастний, В.П. Філонов, О.В. Філонов та ін. ; за ред. В.М. Бесчасного. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2011. – 366 с.

13. Практика Європейського суду та Європейської комісії з прав людини при застосуванні ст. 10 Європейської конвенції з прав людини. Сорок років юриспруденції Суду та Комісії. (1959 – 1999). – К. : Право, 1999. – 71 с.

14. Проді Романо. Задум об’єднаної Європи / Романо Проді ; пер. з італійської К. Тищенка. – К. : «К.І.С.», 2002. – 140 с.

15. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / сост. Е.Е. Захаров. – Х. : Фолио, 1999. – 152 с.

16. Розширення Європейського Союзу : вплив на відносини України з центрально-європейськими сусідами / Інститут регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна» ; кер. проекту Ірина Солоненко. – К. : «К.І.С.», 2004. – 360 с.

17. Свобода Павел. Вступ до європейського права / Павел Свобода ; пер. з чеської Олесь Андрійчук. – К. : «К.І.С.», 2006. – 280 с.

18. Стан та динаміка розвитку організацій громадянського суспільства України 2002-2013 роки : звіт за даними дослідження / упоряд. Любов Палівода. – К. : БФ «Творчий цех ТЦК», 2014. – 88 с.

19. Тоді Філіп. Нарис історії Європейського Союзу / Філіп Тоді ; пер. з англ. Марина Марченко. – К. : «К.І.С.», 2001. – 142 с.

20. Шамборовський Г.О. Регіональна політика Європейського Союзу / Г.О. Шамборовський. – К. : Знання, 2011. – 187 с.

Періодичні видання:

1. Дебич Марія. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / Марія Дебич // Вища освіта. – 2017. – № 2. – С. 33 – 42.

2. Клименко Ірина. Позиціонування України в економічній архітектурі Європейського Союзу / Ірина Клименко, Іван Ус // Pro Futuro. – 2013. – № 2 (жовтень). – С. 14 – 15.

3. Наближення правової системи України до європейських стандартів: питання судового захисту права власності : актуальна тема номера // Право України. – 2016. – № 1. – С. 14 – 112.

4. Нагорняк Іван. П’ять сценаріїв для ЄС. Як Європа бачить своє майбутнє та чи є в ньому місце для України? / Іван Нагорняк // Юридичний Вісник України. – 2017. – 21-27 квітня (№ 16). – С. 9.

5. Савченко О.Є. Україна та Європейський Союз / О.Є. Савченко, Н.С. Дмитрик // Історія та правознавство. – 2009.– № 11. – С. 9 – 12.

6. Тимченко Г. Практика Європейського суду з прав людини в аспекті реалізації принципу верховенства права / Г. Тимченко // Право України. – 2014. – № 5. – С. 203 – 212.

7. Ткаченко М.І. Інтеграційні процеси в Європі в 50-90-х рр., участь у них України. Становлення та розвиток європейської системи безпеки і виробництва / М.І. Ткаченко // Історія та правознавство. – 2010. – № 15. – С. 21 – 26.

8. Хаммарберг Т. Європейські стандарти прав людини та Україна / Т. Хаммарберг // Право України. – 2010. – № 10. – С. 19 – 23.