Софія Русова: полум’яна патріотка і видатна просвітителька

15.02.2021


(до 165 років з дня народження)

Список літератури:

 1. Антонець Н. Б. Русова Софія Федорівна / Н. Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 136–145.
 2. Антонець Н. Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Освіта України. – 2012. – 24 вересня (№ 39). – С. 16.
 3. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України. 1884–1939 / Марта Богачевська-Хомяк. – Київ : Либідь, 1995. – 424 с.
 4. Богуш А. Біологічне та соціальне у поглядах С. Русової на виховання / Алла Богуш // Дошкільне виховання. – 1996. – № 9. – С. 8–9.
 5. Борисова З. Подвижниця національного дошкільного виховання : до 150-річчя від дня народження С. Русової / З. Борисова // Дошкільне виховання. – 2006. – № 3. – С. 3.
 6. Гонюкова Л. Педагог і громадська діячка Софія Русова / Л. Гонюкова, Т.Конончук // Українки в історії / за заг. ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2004. – С. 72–77.
 7. Гонюкова Л. В. Спогади Софії Русової / Л. В. Гонюкова // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 133–148.
 8. Гураш Л. Виховувати малят на засадах педагогіки Софії Русової / Лариса Гураш // Дошкільне виховання. – 1998. – № 4. – С. 22–23.
 9. Гураш Л. Софія Русова – «апостол Правди і Науки» / Л. Гураш // Дошкільне виховання. – 2001. – № 2. – С. 10–11.
 10. Етнопедагогіка ХХ ст. // Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 36–42.
 11. Єресько О. Софія Русова та журнал «ДВ» : до 150-річчя від дня народження Софії Русової / О. Єресько // Дошкільне виховання. – 2011. – № 2. – С. 2–3.
 12. Ідея національної школи С. Русової // Левківський М. В. Історія педагогіки : підручник / М. В. Левківський. – Вид. 2-ге, доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 265–266.
 13. Кирій С. Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової / С. Кирій // Рідна школа. – 2011. – № 11. – С. 80.
 14. Коваленко Є. І. Освітня діяльність і педагогічні погляди С. Русової / Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – Ніжин : НДПІ, 1998. – 214 с.
 15. Маленький українець : педагогічні ідеї Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп, Н. Ковальчук. – Київ : Шкільний світ, 2010. – 128 с.
 16. Мельничук М. Світ правдивий і чистий : духовність дитини очима Софії Русової / М. Мельничук // Дошкільне виховання. – 1997. – № 6. – С. 14–15.
 17. Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи школи-дитячого садка імені Софії Русової / упоряд. Т. Вороніна. – Київ : Шкільний світ, 2011. – 128 с.
 18. Нечепа В. «Рятуймо пісню, як себе!» : про настанови Софії Русової й чернігівську реальність / Василь Нечепа // День. – 2016. – 4–5 березня (№ 39–40). – С. 12.
 19. Образотворча діяльність дітей : за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – Київ : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).
 20. Оліфіренко В. Підручник з української літератури : історія і теорія / Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 118–119.
 21. Подобєд О. Фундаторка концепції національного виховання Софія Русова / Олена Подобєд // Історія України. – 2019. – № 16. – С. 4.
 22. Подоля Н. Про Софію Русову і науку нашого часу / Н. Подоля // День. – 2016. – 1–2 квітня (№ 57–58). – С. 12.
 23. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції (М. Грушевський, І. Стешенко, С. Русова) // Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков. – Київ : Слово, 2015. – С. 265–276.
 24. Проскура О. Педагог і діяч / Олена Проскура // Дошкільне виховання. – 1996. – № 3. – С. 12–13.
 25. Русова С. Вибрані педагогічні твори : у 2 кн. / Софія Русова ; за ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., передм., прим. Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. – Київ : Либідь, 1997. – 2 кн.
 26. Русова С. Вибрані педагогічні твори. У 4 кн. Кн. 3 / Софія Русова ; за заг. ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., прим. Є. І. Коваленко, О. М. Таран. – Чернігів : Деснянська правда, 2008. – 240 с.
 27. Русова С. Вибрані педагогічні твори. У 4 кн. Кн. 4 / Софія Русова ; за заг. ред. Є. І. Коваленко ; упоряд., автори прим., бібліографії Є. І. Коваленко, О. М. Таран. – Чернігів : Чернігівські обереги, 2009. – 328 с.
 28. Русова С. Мемуари. Щоденник / Софія Русова ; ред. М. Іщенко. – Київ : Поліграфкнига, 2004. – 544 с.
 29. Русова С. Теорія і практика дошкільного виховання / Софія Русова. – Львів ; Краків ; Париж : Просвіта, 1993. – 127 с.
 30. Русова Софія Федорівна // Шаров І. Вчені України. 100 видатних імен / Ігор Шаров. – Київ : АртЕк, 2006. – С. 350–352.
 31. Русова Софія. Дидактика / Софія Русова // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / уклад. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Знання, 2005. – С. 358–368.
 32. С. Ф. Русова про національну систему освіти та виховання // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. // О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – С. 315–321.
 33. Синекоп Л. Погляди Софії Русової на естетичне виховання / Л. Синекоп // Дитячий садок. Мистецтво. – 2020. – № 2. – С. 5–11.
 34. Софія Русова // Інновації в дошкіллі : програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним працівникам / авт.-упор.: Л. В. Калуська, М. В. Отрощенко. – Київ : Мандрівець, 2010. – С. 277–293.
 35. Софія Русова // Нариси історії українського шкільництва (1905–1933) : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Заповіт, 1996. – С. 223–228.
 36. Софія Русова // Нартов В. Видатні особистості України / В. Нартов . – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2007. – С. 212–216.
 37. Софія Федорівна Русова // Улюкаєва І. Г. Історія суспільного дошкільного виховання в Україні : навч. посіб. / І. Г. Улюкаєва. – Вид. 2-ге, доп. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – С. 66–82.
 38. Суспільне дошкільне виховання в 1917–1919 рр. Педагогічна діяльність та ідеї С. Ф. Русової // Улюкаєва І. Г. Історія дошкільної педагогіки : підручник / І. Г. Улюкаєва. – Київ : Слово, 2016. – С. 228–255.
 39. Сюндюков І. Софія Русова: Україна як хрест і покликання : до 160-річчя від дня народження / Ігор Сюндюков // День. – 2016. – 19–20 лютого (№ 29–30). – С. 20.
 40. Тютюнник Є. Нова оселя Софії Русової / Є. Тютюнник // Урядовий кур’єр. – 2013. – 9 жовтня (№ 184). – С. 17.
 41. Шпак В. Яка школа, така й держава : 160 років з дня народження Софії Русової / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – 13 лютого (№ 29). – С. 9.
 42. Якименко С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 296 с.