Софія Русова — «Бути апостолом Правди і Науки»

18.02.2016

18 лютого 2016 року виповнюється 160 років від дня народження Софії Русової 


IMG_0491

Список літератури:

1. Антонець Н.Б. Русова Софія Федорівна / Н.Б. Антонець //Українська педагогіка в персоналіях: у 2кн.: кн.2: навч. посіб. /за ред. О.В. Сухомлинської. – К.:Либідь, 2005. – С.136-145

2. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: жінки у громадському житті України, 1884–1939 / М. Богачевська –Хомяк –  К.:Либідь,1995 –  424 с.

3. Джус О. Соціально-педагогічні аспекти діяльності Софії Русової в еміграції / О. Джус // Шлях освіти – 2001 – №2 –  С.52–55.

4. Доркенц Алла, Лога Тетяна. Перший в Україні бібліографічний покажчик про Софію Русову / Алла Доркенц, Тетяна Лога // Рідна школа –  2011 – № 3 – С.77–79.

5. Левківський М.В. Ідея національної школи С. Русової / М.В. Левківський // Історія педагогіки / М.В. Левківський –  К.: Центр навчальної літератури, 2006 –  С.265–266.

6. Любар О.О. С.Ф. Русова про національну систему освіти та виховання / О.О. Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко – К.:Знання, 2003 – С. 317–323.

7. Любар О.О. С.Ф. Русова про національну систему освіти та виховання / О.О. Любар, М.Г.Стельмахович, Д.Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки: навч. посіб. / О.О. Любар, М.Г. Стельмахович, Д.Т. Федоренко – К.:Знання, 2006 – С.315–321.

8. Маленький українець: педагогічні ідеї Софії Русової / упор. Л. Синекоп, Н. Ковальчук – К.: Шкільний світ, 2010 – 128с – (Бібліотека «Шкільного світу»)

9. Музей у дошкільному навчальному закладі:з досвіду роботи школи-дитячого садка імені Софії Русової / упор. Т. Вороніна – К.:Шкільний світ, 2011 – 128с. – (Бібліотека «Шкільного світу»)

10. Проніков О.К. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції (М. Грушевський, І. Стешенко, С. Русова) / О.К. Проніков – К.: Вид. Дім «Слово», 2015 – С.265–276.

11. Русова Софія. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн.: кн.1. / Софія Русова. – К. Либідь, 1997 – 272 с.

12. Русова Софія. Вибрані педагогічні твори: у 2 кн. кн.2. / Софія Русова. – К. Либідь, 1997 – 320 с.

13. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори: у 4 кн.: кн.3. / С.Ф. Русова. – Чернівці: РВК «Деснянська правда», 2008 – 240 с.

14. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори: у 4 кн.: кн.4. / С.Ф. Русова. – Чернівці : КП Видавництво «Чернігівські обереги», 2009 –328 с.

15. Русова Софія. Дидактика / С. Русова // Історія української школи і педагогіки: хрестоматія / уклад. О.О. Любар; за ред. В.Т. Кременя. – К.: Знання, 2005. – С. 358 – 368 .

16. Русова Софія. Мемуари. Щоденник / Софія Русова. – К.: Поліграфкнига, 2004. – 544 с.

17. Улюкаєва І.Г. Педагогічна діяльність та ідеї С.Ф. Русової (1856-1940) / І.Г. Улюкаєва // Історія дошкільної  педагогіки: навч. посіб. / І.Г. Улюкаєва. – Х.: Вид-во «Діса плюса», 2015. – С. 196 – 211

18. Улюкаєва І.Г. Софія Федорівна Русова (1856 – 1940) / І.Г. Улюкаєва // Історія суспільного дошкільного виховання в Україні: навч. посіб. / І.Г. Улюкаєва. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ, 2011. – С. 66 – 82.

19. Якименко С.І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз: монографія / С.І. Якименко, Г.С. Міленіна. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2015. – 296 с.

Бібліотека. Бердянський державний педагогічний університет