Страшний досвід народу: вшанування пам’яті Голодомору

09.11.2017


Список використаної літератури:

1.Блєднов Станіслав. Голодомор в Донбасі (1932-1933) : авторський роздум, свідчення, документи / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с.

2.Борисенко В. К. Свіча пам’яті : Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 роках / В. К. Борисенко. – К. : Стилос, 2007. – 288 с.

3.Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / В. Василенко. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 48 с.

4.Великий голод в Україні 1932-1933 років : у ІVт. Т. І : свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / вик. дир. комісії Джеймс Мейс. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська  академія», 2008. – 838 с.

5. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у ІVт. Т. ІІ : свідчення очевидців для комісії Конгресу США / вик. дир. комісії Джеймс Мейс. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 814 с.

6. Великий голод в Україні 1932-1933 років: у ІVт. Т. ІІІ : свідчення очевидців для Комісії Конгресу США / вик. дир. комісії Джеймс Мейс. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 782 с.

7. Верт Ніколя. Голодомор / Ніколя Верт // Чорна книга комунізму. Злочини, терор і репресії / С. Куртуа, Н. Верт, Ж.–Н. Панне та ін. ; переклад. з француз. Яреми Кравця. – Львів : Афіша, 2008. – С. 149 — 157.

8. Геноцид в Україні 1932-1933 рр. : за матеріалами кримінальної справи № 475 / упоряд. : М. Герасименко, В. Удовиченко. – К., 2014. – 560 с.

9. Геноцид українського народу : історична пам’ять та політико-правова оцінка : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конференції (25 листопада 2000 р., м. Київ) / ред. кол. : В. А. Смолій та ін. – К. – Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 2003. – 596 с.

10. Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області : свідчення очевидців / упоряд. : Ф. Г. Турченко, І. М. Шугальова,О. О. Стадніченко, В. Г. Ткаченко, О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с.

11. Голодомор 1932–1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом : монографія / за наук. ред. : Володимира Василенка, Мирослави Антонович. – 3-є вид., допов. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2014. – 364 с.

12. Голодомор 1932-1933 років в Україні : причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2008 року, м. Київ) / від. ред. І. Р. Юхновський. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 477 с.

13. Голодомор у першій столиці / уклад. : І. В. Шуйський,В. А. Полянецький; передмова І. В. Шуйського. – Х. : ТОВ «Шанс», 2008.– 288 с.

14. Дзеркало душі народної : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932-1933 років в Україні «Розсекречена пам’ять» / упоряд. В. Даниленко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 767 с.

15. Конквест Роберт. Жнива скорботи : радянська колективізація і Голодомор / Роберт Конквест ; пер. з англ. : Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак ; літ. опрацювання А. Криштальського. – Луцьк : ВМА «Терен», 2007. – 456 с.

16. Кульчицький Станіслав. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – К. : Наш час, 2008.– 424 с.

17. Кушніренко І. К. Голод і репресії на Гуляйпільщині : історико–документальне дослідження / І. К. Кушніренко, В. І. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2008. – 284 с.

18. Марочко В. Голодомор 1932-1933 років / В. Марочко. – Київ : Видавець : ПП Н. Брехуненко, 2007. – 64 с.

19. Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 294 с.

20. Марочко В. Територія Голодомору 1932-1933 років / В. Марочко. – Київ : Видавець : ПП Н. Брехуненко, 2014. — 64 с.

21. Міщенко О. В. Безкровна війна: розповіді про голод 1933 року записані в селах Козельщинського району на Полтавщині / О. В. Міщенко. – К., 1990. – 48 с.

22. Моргун Ф. Г. Сталінсько-гітлеровський геноцид українського народу : факти і наслідки / Ф. Г. Моргун. – 3-те вид., скорочене  – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с.

23. Погребенник В. Ф. Антитоталітарний дискурс української прози ХХ століття : трагедія Голодомору : монографія / В. Ф. Погребенник,Н. М. Тимощук. – Вінниця : Аст-конт, 2007. – 208 с.

24. Розсекречена пам’ять : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ – НКВД / упоряд. : В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін та інш. ; від. ред. В. Даниленко. – К. : ВД «Стилос», 2007. – 604 с.

25. Семенюк А. Слідами Голодоморів і репресій / А. Семенюк. – К. : Духовна Вісь, 2008. – 52 с.

26. Снайдер Тимоти. Голод в Советском Союзе / Тимоти Снайдер // Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Л. Зурнаджи. – К. : Дуліби, 2015. – С. 42 – 89.

27. Ткаченко Б. І. Під чорним тавром : історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею – людською пам’яттю / Б.І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993р. – 464 с.

28. Трагічні сторінки моєї Вітчизни. Голод 1932-1933 років у Кобеляцькому районі на Полтавщині : спогади, списки померлих / записи провів В. Голяник. – 3-є вид., доповн. – К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2008. – 192 с.

29. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї. Бердянський вимір / упоряд. : І. І. Лиман, В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 302 с.

30. Усна історія Голодомору 1932-1933 років у Північному Приазов’ї; матеріали історико-археографічних експедицій / упоряд.В. М. Константінова. – Запоріжжя : АА Тандем, 2009. – 532 с.