Символ національної єдності: до Дня народження Тараса Григоровича Шевченка

03.03.2016


1393594743_1

Список  літератури.

1. Антонович Д.В. Шевченко – маляр/ Дмитро Володимирович Антонович. – К.: Україна, 2004. – 272 с.

2. Бас В. Шевченків край: фотопутівник / В. Бас. – К.: Мистецтво, 1989. – 262 с.

3. Білодід  І.К.  Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови / Іван Константинович Білодід. – К.: Наукова  думка, 1964. – 134 с.

4. Біографія Т.Г. Шевченка: за спогадами сучасників/ [гол. упоряд. В.Х.Косян та ін.]. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1958. – 436 с.

5. Большаков Л.Н. «Все он изведал…» Тарас Шевченко: поиски и находки / Леонид Наумович Большаков. – К.: Днипро, 1988. – 543 с.

6. Большаков Л.Н. Повість про вічне життя: науково-художня книга / Леонід Наумович Большаков. – К.: Веселка, 1990. – 214 с.

7. Большаков Л.Н. Шляхами великої долі: науково-художня книжка / Леонід Наумович Большаков. – К.: Веселка, 1984. – 174 с.

8. В сім’ї вольній, новій: шевченківський збірник / [ред.-упор. Н.Я.Дзюбенко]. – К.: Радянський письменник, 1989. – 391 с.

9. Великий Кобзар в пам’яті народній: збірник висловлювань про Т.Г.Шевченка/ упорядн. В.Х. Косян, Д.Ф. Красицький]. – К.,1961. – 177 с.

10. Вічний як народ: сторінки до біографії Т.Г. Шевченка: навч. посібник / [автори-упорядники О.І. Руденко, Н.Б. Петренко]. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

11. Владич Л. «Живописна Україна» Тараса Шевченка / Леонід Владич. – К.: Мистецтво, 1963. – 126 с.

12. Вогненне слово Кобзаря: літературно-критичні статті про Т.Г.Шевченка / [упоряд. Ф.С. Кислий]. – К.: Радянська школа, 1984.– 246 с.

13. Дзюба І. Тарас Шевченко / Іван Дзюба. – К.: Видавничий Дім Альтернативи, 2005. – 700 с.

14. Жур П. Третя зустріч: хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну / Петро Жур. – К.: Дніпро, 1970. – 306 с.

15. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / Павло Зайцев. – К.: Видавництво «Обереги», 2004. – 477 с.

16. Касіян В. Пророк / Василь Касіян. – К.: Веселка, 2006. – 430 с.

17. Костенко А. За морями, за горами: Тарас Шевченко на Аральському морі. Тарас Шевченко за Каспієм. Художньо-документальна оповідь / Анатоль Костенко. – К.: Радянський письменник, 1984.– 455 с.

18. Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря: словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – 210 с.

19. На Тарасовій горі: фотоальбом / [упорядк. та текст Т.Ф. Базилевич і Л.М. Єфіменко]. – К.: Мистецтво, 1984.

20. Правдюк О.  Т.Г.Шевченко і музичний фольклор України / О.Правдюк. – К.: Наукова думка, 1966. – 236 с.

21. Сергієнко Г.  Шевченко і Київ: історико-біографічний нарис / Григорій Сергієнко. – К.: Дніпро, 1987. – 324 с.

22. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко / Павло Федченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 300 с.

23. Франко І. Шевченкознавчі студії / І. Франко. – Львів: Світ, 2005. – 471 с.

24. Шевченко і світ: літературно-критичні статті / [упор. Д.С. Наливайко]. – К.: Дніпро, 1989. – 316 с.

25. Тарас Шевченко / [авт.-упор. В.Х. Косян та ін.]. – К.: Радянська школа, 1991. – 331 с.