Танцю, до тебе прагне серце і душа (до Міжнародного дня танцю)

27.04.2021


Список літератури:

 1. Андрощук Л. Теорія і методика сучасного танцю : навчальний посібник / Л. Андрощук, І. Тандитна, О. Ткаченко. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. – 126 с.
 2. Балет уроки : иллюстрированное руководство по официальной балетной программе. – Москва : АСТ АСТРЕЛЬ, 2004. – 141 с.
 3. Бігус О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону : монографія / О. Бігус. – Київ : Ліра-К, 2015. – 182 с.
 4. Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. – Київ : Ліра-К, 2018. – 204 с.
 5. Голдрич О. Танцюємо разом : танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львова : «Черемош», «Полонини», «Підгір’я» / О. Голдрич. – Львів : Сполом, 2006. – 288 с.
 6. Голдрич О. Методика викладання хореографії / О. Голдрич. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 7. Гусев Г. П. Методика преподавания народного танца / Г. П. Гусев. – Москва : Владос, 2004. – 208 с.
 8. Дубкова С. Жар-птица : балетные сказки и легенды / С. Дубкова. – Москва : Белый город, 2009. – 336 с.
 9. Зихлинская Л. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных хореографических училищ / Л. Зихлинская, В. Мей. – Киев : Логос, 2003. – 360 с.
 10. Зихлинская Л. Р. Вторая ступенька / Л. Р. Зинхлинская. – Киев : Лира-К, 2020. – 380 с.
 11. Зубатов С. Л. Методика викладання українського народного танцю / С. Л. Зубатов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 416 с.
 12. Зубатов С. Л. Стиль викладання в хореографії / С. Л. Зубатов. – Київ : Ліра-К, 2019. – 92 с.
 13. Карпенко В. Н. Народно-сценический танец / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 306 с.
 14. Коваль Л. В. Мистецько-педагогічний феномен підготовки майбутніх учителів хореографії / Л. В. Коваль, Ю. П. Тараненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 249 с.
 15. Колесниченко Ю. Инструменты хореографа / Ю. Колесниченко. – Киев : Кафедра, 2012. – 660 с.
 16. Колногузенко Б. М. Хореографічна композиція / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХДАК, 2018. – 208 с.
 17. Кръстникова-Тимнева Л. Джаз танц / Л. Кръстникова-Тимнева. – София, 1998. – 168 с.
 18. Лань О. Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми / О. Лань. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 198 с.
 19. Мартиненко О. В. Хороводи : навч.-метод. посібник з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» / О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 116 с.
 20. Мартиненко О. В. Методика роботи з хореографічним колективом : теорія і практика / О. В. Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
 21. Мартиненко О. В. Методика хореографічної роботи з дітьми старшого дошкільного віку / О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В. – 156 с.
 22. Медвідь Т. А. Історія хореографічного мистецтва від витоків до епохи Просвітництва / Т. А. Медвідь. – Херсон : МПП «Издательство «ІТ», 2015. – 240 с.
 23. Погребняк М. Танець «модерн» ХХ ст.: витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2015. – 312 с.
 24. Сердюк Т. І. Теорія і методика історико-побутового танцю / Т. І. Сердюк. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – 192 с.
 25. Сіньтін Л. Вектори естетичної культури хореографів : монографія / Лю Сіньтін. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 208 с.
 26. Сучасний танець. Основи теорії та практики : навчальний посібник / О. О. Бігус, О. О. Маншилін та ін. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 264 с.
 27. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. – СПб. : Лань, 2005. – 496 с.
 28. Терещенко Н. В. Історія та методика бального танцю / Н. В. Терещенко. – Херсон: МПП «Издательство «ІТ», 2015. – 220 с.
 29. Традиційно-побутові танці України : хрестоматія. – Рівне : Волинські обереги, 2019. – 280 с.
 30. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю : підручник / Л. Ю. Цветкова. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 324 с.
 31. Чміль В. А. Микола Ромадов та його танці / В. А. Чміль. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2013. – 168 с.
 32. Шабаліна О. М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Харків : Слово, 2016. – 218 с.
 33. Шалапа С. В. Теорія та методика викладання спортивного танцю: підручник / С. В. Шалапа. – Київ : НАККіМ, 2017. – Ч. 1. – 404 с.
 34. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.