Сім’я як запорука стабільності суспільства. Технології соціальної роботи

11.02.2019


Список використаної літератури:

 1. Архипова С. П. Методи та технології роботи соціального педагога : навч. посібник / С. П. Архипова, Г. Я. Майборода, О. В. Тютюнник. – К. : Слово, 2011. – 496 с. : іл.
 2. Бевз Г. М. Прийомна сім’я: соціально-психологічні виміри : монографія / Г. М. Бевз. – К. : Слово, 2010. – 352 с. : іл.
 3. Біла І. Які батьки, такі і діти, або Детермінанти особистісного розвитку дитини в сім’ї / І. Біла // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2017. – № 7. – С. 4 – 10.
 4. Бондаровська В. М. Особливості підготовки і проведення соціально-психологічного тренінгу : допомога кризовим сім’ям / В. М. Бондаровська, О. Я. Куриленко, Т. В. Гуцаленко. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 106 с. : іл.
 5. Вовнянко Т. Цінність сім’ї та кохання : заняття з елементами тренінгу / Т. Вовнянко // Соціальний педагог. – 2018. – № 6. – С. 42 – 45.
 6. Волгіна О. М. Кризове втручання у випадку кризи в сім’ях з дітьми. Технічні стандарти / О. М. Волгіна та ін. // Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів : у 2-х кн. Кн. 2. / за ред. Л. Л. Сідєльник. – К. : ЛДЛ, 2007. – С. 189 – 203.
 7. Гриценко Л. «Педагогізація» батьків. Особливості діяльності соціального педагога / Л. Гриценко // Соціальний педагог. – 2018. – № 9. – С. 7 – 24.
 8. Євтух М. Б. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник / М. Б. Євтух, С. В. Грищенко, Г. Й. Михайлишин. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. – 388 с.
 9. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навч. посібник / Л. М.Завацька. – К. : Слово, 2008. – 240 с.
 10. Капська А. Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник / А. Й. Капська, Л. М. Завацька, С. В. Грищенко. – К. : Слово, 2011. – 248 с.
 11. Ковчина І. М. Сучасні технології соціальної роботи за рубежем : навч.-метод. посібник / І. М. Ковчина. – К. : Логос, 2001. – 96 с.
 12. Комар В. Просвітницько-профілактична робота соціального педагога з дітьми та їхніми батьками / В. Комар // Соціальний педагог. – 2017. – № 2. – С. 42 – 46.
 13. Комарова Н. М. Соціальні послуги сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах / Н. М. Комарова та ін. // Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів : у 2-х кн. Кн. 2. / за ред. Л. Л. Сідєльник. – К. : ЛДЛ, 2007. – С. 142 – 162.
 14. Комарова Н. М. Функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу / Н. М. Комарова та ін. // Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів : у 2-х кн. Кн. 2. / за ред. Л. Л. Сідєльник. – К. : ЛДЛ, 2007. – С. 163 – 188.
 15. Коростинська Ю. Сімейна розмова – особистісний підхід. Досвід упровадження у спеціалізованій школі № 274 / Ю. Коростинська // Соціальний педагог. – 2018. – № 11. – С. 42 – 48.
 16. Кукуруза Г. В. Раннє втручання. Послуги для дітей віком від 0 до 6 років з порушеннями розвитку та сімей, що їх виховують / Г. В. Кукуруза // Стандарти соціальних послуг. Збірка проектів документів : у 2-х кн. Кн. 1. / за ред. Л. Л. Сідєльник. – К. : Укр. фонд соц. інвестицій, 2007. – С. 31 – 51.
 17. Лисенко Л. Законодавство про захист сім’ї. Учнівська конференція. 9–10 кл. / Л. Лисенко // Соціальний педагог. – 2016. – № 1. – С. 22 – 28.
 18. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник для студ. ВНЗ / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2017. – 368 с.
 19. Олексюк Н. С. Соціально-педагогічна робота з сім’ями військовослужбовців в умовах реформування збройних сил України : монографія / Н. С. Олексюк. – К. : Слово, 2011. – 304 с.
 20. Реалізація права дитини на сімейне виховання : досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конференції / упоряд. О. С. Шипіленко, А. В. Гулевська-Черниш. – К. : Науковий світ, 2006. – 159 с.
 21. Робота соціального педагога з різними типами сімей : матеріали творчої групи соціальних педагогів / упоряд. Ю. Бойко та ін. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2013. – 120 с.
 22. Сімейне право України : підручник / за ред. С. Б. Булеци, В. Г. Фазикоша. – К. : Знання, 2015. – 375 с.
 23. Сімейний кодекс України : станом на 1 вересня 2017 р. – Х. : Право, 2017. – 108 с.
 24. Сірак Л. Сімейні цінності і традиції моєї родини. Колективний соціальний проект / Л. Сірак // Соціальний педагог. – 2016. – № 2. – С. 15 – 22.
 25. Скрипник Г. Організація системи співпраці з батьками : практичні аспекти навчання батьків / Г. Скрипник // Соціальний педагог. – 2018. – № 11. – С. 32 – 38.
 26. Смоляр І. Щаслива родина – багата Україна! Майстер-клас «Сімейні цінності» / І. Смоляр // Соціальний педагог. – 2017. – № 3. – С. 11 – 16.
 27. Соціальна робота в Україні : навч. посібник / за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К. : Науковий світ, 2003. – 233 с. : іл.
 28. Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми : посібник : у 2-х ч. Ч. 1. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с.
 29. Соціальна робота із вразливими сім’ями та дітьми : посібник : у 2-х ч. Ч. 2. Ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини / за заг. ред. Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 352 с.
 30. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка : навч.-метод. посібник / М. Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – 232 с.
 31. Степанова Н. Роль сім’ї у формуванні особистості дитини : заняття з елементами тренінгу для батьків / Н. Степанова // Соціальний педагог. – 2018. – № 9. – С. 25 – 29.
 32. Стрєлець В. Примхи дітей. Рекомендації батькам / В. Стрєлець // Психолог дошкілля. – 2018. – № 3. – С. 29 – 31.
 33. Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка» / за заг. ред. Н. В. Заверико. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 280 с. : іл.
 34. Технології соціально-педагогічної роботи : навч. посібник для ВНЗ / за ред. А. Й. Капської. – К. : Український світ, 2000. – 372 с.
 35. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’ями : навч.-метод. посібник / А. Й. Капська, І. В. Пєша, О. Ю. Міхеєва, М. Г. Соляник. – К. : Слово, 2015. – 328 с.
 36. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навч.-метод. посібник / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова, С. О. Ладивір та ін. – К. : Слово, 2016. – 248 с. : іл.
 37. Ясінська Х. Сім’я – колиска моральності : семінар для батьків / Х. Ясінська // Соціальний педагог. – 2016. – № 7. – С. 13 – 16.