Творець нового театру

27.03.2017

(до 130-річчя з дня народження Леся Курбаса)


Список літератури:

1. Антична трагедія очима Леся Курбаса // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2005. – № 7. – C. 28.

2. Біла А. Експресіонізм як світогляд і методологія (Л. Курбас) / Анна Біла // Український літературний авангард : пошуки, стильові напрямки / Анна Біла. – К. : Смолоскип, 2006. – С. 275 – 295.

3. Воронкевич Н.В. Розвиток театру на Україні в 20–х роках ХХ століття. Театр «Березіль». Творчі методи Леся Курбаса / Н.В. Воронкевич // Урок у сучасному вимірі / упор. Л.П. Ампілогова. – Х. : Вид. група «Основа», 2006. – С. 73 – 75.

4. Голобородько Я. Геніальний тріумвірат (Лесь Курбас, Микола Куліш, Мар’ян Крушельницький) / Ярослав Голобородько // Дивослово. – 2005. – № 11. – С. 33 – 41.

5. Голобородько Я. Національний геніалітет (Курбас, Куліш, Крушельницький) / Я. Голобородько // Слово і час. – 2006. – № 1. – C. 72–84.

6. Ільницький О. Український футуризм (1914 – 1930) / Олег Ільницький. – Львів : Літопис, 2003. – 456 с.

7. Історія української культури : збірник матеріалів і документів / за ред. С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К. : Вища шк., 2000. – 607 с.

8. Куліш Микола. Твори : в 2 т. Т.1. П’єси / Микола Куліш. – К. : Дніпро, 1990. – 509 с.

9. Лавріненко Юрій. Лесь Курбас (1887 – 1937) / Юрій Лавріненко // Розстріляне відродження : антологія (1917 – 1933) : поезія – проза – драма – есей / упоряд. Ю. Лавріненка. – 5–те видання. – К. : Смолоскип, 2007.– С. 879 – 906.

10. Мовчан Раїса. Український модернізм 1920–х : портрет в історичному інтер’єрі / Раїса Мовчан. – К. : ВД «Стилос», 2008. – 544 с.

11. Новикова О.В. Розвиток театру в Україні. Особливості розвитку українського театру в 20 – 30–х рр. 11 клас / О.В. Новикова // Урок у сучасному вимірі / упор. Л.П. Ампілогова. – Х. : Вид. група «Основа», 2006.
– С.65 – 69.

12. Пискун И. Украинский театр / И. Пискун // История советского драматического театра : в 6 т. Т. 4 (1933 – 1941) / отв. ред. Е.И. Полякова. – М. : Наука, 1968. – С. 215 – 241.

13. Рогозинский В. Расстрелянный луч солнца: Лесь Курбас / В. Рогозинский // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2008. – № 12. – C. 26–30.

14. Рогозинский Виктор. Жизнь и судьба гениального Леся Курбаса / Виктор Рогозинский // Зарубіжна література. – 2007. – № 7. – С. 60 – 64.

15. Рогозинський В. Антична трагедія очима великого режисера 20 ст. : [Л. Курбас про трагедію Софокла «Цар Едіп»] / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2004. – № 8. – C. 47.

16. Рогозинський В. Творчі пошуки Леся Курбаса та Макса Рейнхарда / В. Рогозинський // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 9.– C. 58–59.

17. Рогозинський В. Творчі пошуки Леся Курбаса та Макса Рейнхардта / В. Рогозинський // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2010. – № 3. – C. 38–39.

18. Сулима Микола. Лесь Курбас – знаний і незнаний / Микола Сулима // Слово і час. – 2002. – № 2. – С. 85 – 86.

19. Ткачук Микола. Драматургія і театр доби відродження / Микола Ткачук // Українська література ХХ століття / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2014. – С. 76 – 87.

20. Шот Г. Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – C. 94–98.

21. Юкало В. Музей–садиба славетного засновника «Тернопільських театральних вечорів» і «Березоля» [Леся Курбаса] / В. Юкало // Дивослово. – 2007. – № 2. – C. 63–64.