Творець постмодерного романтизму

23.09.2015


Изображение 141

Список літератури:

1. Забужко О. Друга спроба; Вибране. / О. Забужко. – К.: Факт, 2005. – 320 с.

2. Забужко О. Казка про калинову сопілку. / О. Забужко. – К.: Факт, 2000. – 84с.

3. Забужко О. Музей покинутих секретів: роман/ О. Забужко. – К.: Факт, 2009. – 832 с.

4. Забужко О. Notre Dame d’ Vkraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – К.: Факт, 2007. – 640 с.

5. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. / О. Забужко. – 3-е вид. стереотипне. – К.: Факт, 2000. – 116 с.

6. Забужко О. Психологічна Америка і азіатський ренесанс, або знову про Карфаген. / О. Забужко // Сучасність, 1994. — № 9. – С. 141 – 162.

7. Забужко О. Хроніки від Фортинбраса (вибрана есеістика 90- х) / О. Забужко. – К.: Факт, 1999 – 340 с.

8. Забужко О. Vne princesse iointaine: Леся Українка як культурно – інтерпретаційна проблема. / О. Забужко // СіЧ. – 2001. – № 2. – С. 6 – 18.

9. Армія безсмертних: Повстанські світлини. / за ред. В. Вятрович, В. Мороз. – Львів, 2006. – 214 с.

10. Голобородько Я. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко. / Я. Голобородько // СіЧ. – 2009. – № 12. – С. 74 – 80.

11. Долженкова І. «Марія на гранях віків», або Філологічні дослідження з українського сексу. / І. Долженкова // Сучасність. – 1997. – №2. – С. 94 –105.

12. Зборовська Н. Жіноче письмо на порубіжні віків. (Леся Українка, Оксана Забужко) / Н. Зборовська // СіЧ. – 2004. – №2. – С. 32 – 39.

13. Полковський В. Роздуми над «Хроніками…» О. Забужко. Погляд з периферії. / В. Полковський // СіЧ. – 2001. – № 1. – С. 81 – 84.

14. Савчин М. Тисяча доріг. Спогади. / Марія Савчин. – Львів : Літопис УПА, 1995.

15. Скуратівський В. Нотатки про «цикл («триптих») Оксани Забужко «Передчуття громадянської війни» у подорожніх щоденниках 1990 року. / В. Скуратівський // Сучасність, 1998. – № 6. – С. 95 – 98.

16. Тобошевська – Качак Т. Автобіографізм та принцип нарації та характеротворення в прозі Оксани Забужко.  / Т. Тобошевська – Качак // СіЧ – 2004. – №2. – С 39 – 48.