Україна у Другій світовій війні: формування національного наративу

07.05.2020


Список літератури:

 1. Армія безсмертних : повстанські світлини / ред. : В. В’ятрович, В. Мороз. – Львів : Мс, 2006. – 220 с.
 2. Архіви окупації. 1941–1944. Т. 1. Більше не таємно / Держ. ком. архівів України ; упор. Н. Маковська. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 872 с. : іл.
 3. Белецца С. А. Освіта в Україні під час нацистської окупації (на матеріалах Дніпропетровської області) / Сімоне Аттіліо Белецца // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 78–91.
 4. Бердянск : взгляд через столетия : фотоальбом / авт.-сост. В. Михайличенко. – Бердянск : Південна зоря, 2007. – 240 с.
 5. Бердянська чоловіча гімназія : у 5 т. / упоряд. : В. М. Константінова, І. І. Лиман. – Київ : Освіта України, 2009. – Т. 4 : Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932–1953 роки). – 782 с.
 6. Беркгоф Карел. Жнива розпачу : життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія / Карел Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. – Київ : Критика, 2011. – 456 с.
 7. В’ятрович В. Утаємничена Друга світова війна/ Володимир В’ятрович // Історія і правознавство. – 2020. – № 4–6. – С. 10–12.
 8. Верига В. Під крилами визвольних дум : спомини підхорунжого дивізії «Галичина» / В. Верига. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2007. – 200 с.
 9. Вєдєнєєв Д. В. Україна у Другій світовій війні : деякі питання теорії, методології й суспільних рефлексій / Д. В. Вєдєнєєв, О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 43–29.
 10. Власенко С. І. Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака : огляд документів фонду ЦДАГО України / С. І. Власенко // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 163–174.
 11. Вронська Т. В. Зворотний бік війни : історичний та соціально-правовий портрет радянських оточенців / Т. В. Вронська, Т. В. Пастушенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 22–41.
 12. Вронська Т. В. Тюрми в нацистській карально-репресивній системі на окупованій території України / Т. В. Вронська, О. Є Лисенко // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 92–105.
 13. Геноцид ромів України в період Другої світової війни : вивчення, викладання, комеморація : матеріали наук. практ. конференції (Київ, 4 жовтня 2016 р.) / Український центр вивчення історії Голокосту ; наук. ред. Михайло Тяглий, літ. ред. Олена Пазюк. – Киів : Спринт-Сервіс, 2016. – 229 с.
 14. Гінріхс Ян Пауль. Lemberg-Lwow-Львів: Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; перекл. Я. Долгополий – Київ : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.
 15. Дацків І. Доля архівів УРСР у роки Другої світової війни / І. Дацьків, В. Пархоменко // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С 59–69.
 16. Дерейко І. І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у райхскомісаріаті Україна / І. І. Дерейко // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 87–106.
 17. Дімент М. Самотній вигнанець : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах / Майкл Дімент ; за ред. Шмуеля Ягалома (Дімента). – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2016. – 199 с.
 18. Дмитрук В. Г. Вони боролися за волю України : монографія / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : Волинська обласна друкарня. – 2007. – 1072 с.
 19. Дорогами долі / ред.-упоряд., авт. вст. ст. М. Онуфрів. – Дрогобич : Коло, 2006. – 536 с.
 20. Друга світова війна в історичній пам’яті України : за матеріалами Українського інституту національної пам’яті / упоряд. : Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ ; Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2010. – 247 с.
 21. Edele M. Why did Ukrainian red army men go over to the germans? The case of defectors to the wehrmacht’s 296 infantry division, 1942–1943 / Марк Еделе // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С. 69–86.
 22. Кентій А. Радянські партизани 1941–1944 : світло й тіні / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. – Київ : Видавець Наталя Брехуненко, 2010. – 80 с.
 23. Ковальчук В. ОУН в Центральній, Південній та Східній Україні. 1941–1950-ті роки / В. Ковальчук. – Київ : Видавець Наталя Брехуненко, 2011. – 80 с.
 24. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні / В. Косик ; пер. з франц. Романа Осадчука. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Львові, 1993. – 659 с.
 25. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні : монографія / Венді Лауер ; пер. з англ. : С. Коломійця, Є. Ровного. – Київ : Зовнішторгвидав України ; Український центр вивчення історії Голокосту, 2010. – 368 с.
 26. Лисенко О. Битва за Дніпро у Другій світовій війні : спроба нової концептуальної візії / О. Лисенко, Р. Пилявець // Український історичний журнал. – 2019. – № 4. – С. 88–118.
 27. Лисенко О. Є Подолання «міфу війни», або від якої спадщини ми відмовляємося : науковий дискурс, політика пам’яті та сучасні виклики (з приводу перемоги над нацизмом і фашизмом) / О. Є Лисенко // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 4–22.
 28. Лисенко О. Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні : основні тенденції та перспективи / О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2011. – №4. – С. 165–194.
 29. Лобода М. К. Політика і практика працевикористання в окупованій Україні (1941–1944 рр.) / М. К. Лобода // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 64–77.
 30. Маслов О. О. Втрати радянського генералітету полоненими на території УРСР (1941–1943 рр.) / О. О. Маслов // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 30–45.
 31. Маців Б. Українська дивізія «Галичина» : історія у світлинах від заснування у 1943 р. до звільнення з полону 1949 р. / Б. Маців. – Львів : ЗУКЦ, 2009. – 256 с.
 32. Машошин В. Д. Время собирать камни / В. Д. Машошин, Е. С. Денисов. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2017. – 236 с.
 33. Моргун Ф. Т. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу. Факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. – 3-тє вид., скороч. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 288 с.
 34. Ноздріна Л. Ф. Збережена пам’ять. Євреї у Бердянську / Л. Ф. Ноздріна. – Мелітополь : Мелітопольська міська друкарня, 2018. – 178 с.
 35. Ноздрина Л. Ф. Архивы памяти 1941–1943 / Л. Ф. Ноздрина, Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Мелитопольская городская типография, 2015. – 416 с.
 36. Ноздрина Л. Ф. Записки краеведа : к 185-летию основания г. Бердянска / Л. Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дикое Поле, 2012. – 380 с. : ил.
 37. Пастушенко Т. В. Спадок війни : політико-правове становище репатріантів у повоєнному радянському суспільстві / Т. В. Пастушенко // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 110–127.
 38. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2010. – 590 с.
 39. Погорєлов А. Залучення нацистською окупаційною владою агітаторів та їх використання в усній і кінофотопропаганді (1942–1944 рр.) / А. Погорєлов // Український історичний журнал. – 2019. – № 5. – С 36–59.
 40. Подольський А. Уроки минулого : історія Голокосту в Україні : навч. посіб. / Анатолій Подольський. – Киів : Зовнішторгвидав України, 2009. – 100 с.
 41. Польща та Україна у 30-40 рр. ХХ століття : невідомі документи з архівів спец. служб. Т. 4. Поляки і українці між двома тоталітарними системами 1942–1945 рр. / упоряд. : Бернадета Ґронек, Сергій Кокін та ін. ; пер. Іван Козловський. – Варшава ; Київ, 2005. – Ч. 2. – 1512 с.
 42. Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР / Я. Л. Примаченко // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 146–165.
 43. Слободянюк М. А. Радянські підпільники у боротьбі з нацистськими окупантами на території України / М. А. Слободянюк // Український історичний журнал. – 2010. – № 3. – С. 46–63.
 44. Стяжкіна О. В. Жінки України в повсякденні окупації : відмінності сценарії, інтенції й ресурси виживання / О. В. Стяжкіна // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 42–66.
 45. Титаренко Д. М. Культурне життя на Донбасі під час нацистської окупації / Д. М. Титаренко // Український історичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 67–84.
 46. Україна в полум’ї війни. 1941–1945 рр. / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та інші. – Київ : Україна, 2005. – 560 с. : іл.
 47. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – Вип. 1. – 56 с.
 48. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – Вип. 2. – 84 с.
 49. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – Вип. 3. – 84 с.
 50. Україна і український народ у Другій світовій війні: дискусії в Українському інституті національної пам’яті / упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець. – Київ : Видавець Лисенко М. М., 2010. – Вип. 4. – 95 с.
 51. Україна у Великій війні 1939–1945 / упор. Л. Герасименко, В. Расевич. – Київ : Емма, 2014. – 269 с.
 52. Україна-Польща : важкі питання. Т. 10. Матеріали ХІ Міжнародного семінару істориків «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни» (Варшава, 26–28 квітня 2005 року) / пер. з польск. мови : В. Грондзько, І. Козловський. – Варшава : Тирса, 2006. – 370 с.
 53. Шевченко В. Забутий генерал / Володимир Шевченко // Дві Русі / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Київ : Факт, 2003. – С. 319–325.
 54. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. / упор. Ж. Ковба. – 2-ге вид. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 276 с.
 55. Щупак І. Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Я. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 152–172.