Уроки минулого

25.01.2018

(до Дня пам’яті жертвам Голокосту)


Список використаної літератури:

1. Аппельфельд А. Сторінки мого життя / Агарон Аппельфельд ; пер. з івриту Віктор Радуцький, Петро Рихло. – К. : Самміт- Книга, 2011. – 220 с.

2. Арад Ицхак. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945) : Т. 1, 2 / Ицхак Арад. – Днепропетровск : Центр «Ткума»; М. : Центр «Холокост», 2007. – 816 с.

3. Бартов Омер. Стерті. Зникаючі сліди євреїв Галичини в сучасній Україні / Омер Бартов ; пер. з англ. С. Коломійця. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 300 с.

4. Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою : монографія / Карел Беркгоф ; пер. з англ. Т. Цимбал. – К. : Часопис «Критика», 2011. – 456 с.

5. Гінріхс Ян Пауль. Lemberg-Lwow-Львов. Фатальне місто / Ян Пауль Гінріхс ; пер. з нідерланд. Ярослав Довгополий. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 144 с.

6. Глибокий мул. Хроніка Натана Гановера / видавці : Леонід Фінберг, Константин Сігов. – К. : Дух і Літера, 2010. – 180 с.

7. Голокост в Україні (1941 – 1944) : словник – довідник / авт.-упоряд. О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – 3–тє вид. випр. і доп. – К. : Сфера, 2009. – 100 с.

8. Гончаренко О. Політика нацистського геноциду євреїв України / О. Гончаренко // Архіви окупації. 1941 – 1944 : Т.1. Більше не таємно / Держ. комітет архівів України ; упоряд. Наталія Маковська. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 790 – 795.

9. Гроссман В. С. Життя і доля : роман / В.С. Гроссман ; пер. з рос. В. Стефанак. – К. : Дніпро, 1991. – 832 с.

10. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / ред. А. Подольський, Ю. Смілянська, М. Тяглий. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 56 с.

11. Ковба Ж. Євреї України під час Другої світової війни : Голокост та опір / Ж. Ковба, Ю. Корогодський // Нариси з історії та культури євреїв України / упоряд. Л. Фінберг, В. Любченко. – 3-тє вид. – К. : Дух і Літера. – С. 182 – 205.

12. Круглов А. И. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941 – 1945 гг. : в 4-х ч. Ч. І / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Центр «Ткума», 2008. – 240 с.

13. Круглов А. И. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941 – 1945 гг. : в 4-х ч. Ч. ІІ / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Центр «Ткума», 2009. – 240 с.

14. Круглов А. И. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941 – 1945 гг. : в 4-х ч. Ч. ІІІ / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Центр «Ткума», 2009. – 284 с.

15. Круглов А. И. Без жалости и сомнения. Документы о преступлениях оперативных групп и команд полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941 – 1945 гг. : в 4-х ч. Ч. ІV / А. И. Круглов. – Днепропетровск : Центр «Ткума», 2010. – 304 с.

16. Кузнецов А. Бабий Яр : роман – документ / А. Кузнецов. – К. : Рад. пысьмэннык, 1991. – 352 с.

17. Лауер Венді. Єврейські діти України – жертви Голокосту : каталог додаткової експозиції з історії Голокосту на теренах України, яка є частиною виставки «Анна Франк. Урок історії» / Венді Лауер ; ред. кол. Ю. Смілянський (гол. ред.), к. іст.н. А. Подольський, М. Тяглий. — К. : Зовнішторгвидав України, 2009. — 56 с.

18. Лауер Венді. Творення нацистської імперії та Голокост в Україні / Венді Лауер ; пер. з англ. С. Коломійця, Є. Ровного. – К. : Зовнішторгвидав України, 2010. – 368 с.

19. Левітас Ілля. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; пер.з рос. С. Герус. – К. : Етнос, 2008. – 368 с.

20. Мерликова балка // Энциклопедия Бердянска : историко-краеведческий, общественно-политический справочник : в 3-х т. Т.2 (М-Р) / под общ. ред. В. И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Изд. дом Мелитопольской городской типографии», 2014. – С. 81.

21. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні : збірник документів і матеріалів / за ред. П. М. Костриби, С. Д. Пількевича, Є. М. Шевченка. – К. : Держане вид-во політичної літ-ри УРСР, 1963. – 488 с.

22. Ноздрина Л. Ф. Архивы памяти 1941 – 1943 : документы и материалы из фондов Бердянского краеведческого музея / Л. Ф. Ноздрина, Т. А. Антоненко. – Мелитополь : Изд. дом Мелитопольской городской типографии, 2015. – 416 с.

23. Патриляк І. К. Україна в роки Другої світової війни : спроба нового концептуального погляду / І. К. Патриляк, М. А. Боровик. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – 590 с.

24. Подольський А. Ю. Уроки минулого : історія Голокосту в Україні : навч. посібник для учнів 10-11 кл. середніх загальноосвітніх закладів України / А. Ю. Подольський. — К. : Зовнішторгвидав України, 2009. — 100 с.

25. Поза межами розуміння: богослови та філософи про Голокост / за ред. Джона К. Рота, Майкла Беренбаума. – 2–ге вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 432 с.

26. Проблеми історії Голокосту : науковий журнал Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» : вип. 8. – Дніпропетровск : Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2016. – 236 с.

27. Рыбаков А. Н. Тяжелый песок : роман / А. Н. Рыбаков. – М. : Известия, 1981. – 332 с.

28. Снайдер Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Тімоті Снайдер ; пер. з англ. : П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. – К. : ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. – 394 с.

29. Снайдер Тимоти. Кровавые земли : Европа между Гитлером и Сталиным / Тимоти Снайдер ; пер. с англ. Л. Зурнаджи. – К. : Дуліби, 2015. – 584 с.

30. Танья Яап. Про Голокост, або Шоа / Яап Танья // П’ятдесят питань про антисемітизм / Яап Танья. – К. : Дух і Літера. – С. 115 – 138.

31. Франк А. Щоденник / А. Франк ; пер. з нім. М. Тупайла. – 3-є вид. – К. : Сфера, 2009. – 282 с.

32. Шульмейстер Ю. А. Гитлеризм в истории евреев / Ю. А. Шульмейстер. – К. : Политиздат Украины, 1990. – 255 с.

33. Щоденник Давида Рубіновича / ред. А. Подольський, А. Фредекінд ; пер. з польської мови А. Шарого. – К. : Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с.

34. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабіна Давида Кахане / упоряд. Ж. Ковба. – 2-е вид. – К. : Дух і Літера, 2009. – 276 с.

35. Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь : воспоминания : в 3-х т. Т. 2 / И. Г. Эренбург. – М. : Сов. Писатель, 1990. – С. 351 – 359.

36. Яновський Ю. І. Київська соната / Ю. І. Яновський // Твори : в 5-ти т. Т. 1 / Ю. І. Яновський. – К. : Дніпро, 1982. – С. 280 – 296.

Періодичні видання:

 

1. Бабин Яр (вересень 1941 – вересень 1943 рр.) : документи та матеріали / упоряд. М. В. Коваль // Український історичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 80 – 86 ; № 12. – С. 53 – 65.

2. Вісник Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума». – 2017. – № 162, № 163, № 165.

3. Гончаренко О. М. До питання про участь місцевого населення у порятунку євреїв на території Райхскомісаріату «Україна» (1941 – 1944 рр.) / О. М. Гончаренко // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 128 – 141.

4. Денисов Евгений. Анна Франк. Урок истории / Евгений Денисов // Південна зоря. – 2016. – № 60 (3 листопада). – С. 4.

5. Кот Сергій. Бабин Яр : українська пам’ять / Сергій Кот // Українське слово – Літаври. – 2016. – № 9. – С. 1, 4 – 5.

6. Щупак І. Я. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Я. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – № 4. – С. 152 – 172.