В полоні Мельпомени (180 років М. Кропивницькому)

22.05.2020


Список літератури:

 1. Вороний М. Марко Кропивницький / М. Вороний // Духовні криниці : українська література (70–90 роки ХІХ ст.) : хрестоматія для 10 класу середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів. Ч. 1. / упоряд. Г. Ф. Семенюк. – Київ : Освіта України, 2000. – С. 137–138.
 2. Дробот Н. Марко Кропивницький – батько українського театру : інтегрований дослідницько-пошуковий проект / Н. Дробот // Українська мова та література. – 2018. – №11 (12). – С. 46–60.
 3. Євшан М. І. Кропивницький. Вуси. Комедія в ІІ діях // Критика. Літературознавство. Естетика / М. І. Євшан ; упоряд. Н. Шумило. – Київ : Основи, 1998. – С. 533–535.
 4. Кропивницький М. Л. Вибрані п’єси / М. Л. Кропивницький. – Київ : Мистецтво, 1984. – 221 с.
 5. Кропивницький М. Л. Вибрані твори / М. Л. Кропивницький ; вст. стаття О. Ф. Ставицький. – Київ : Дніпро, 1967. – 512 с.
 6. Кропивницький М. Л. Драматичні твори / М. Л. Кропивницький. – Київ : Наукова думка, 1990. – 608 с.
 7. Кропивницький М. Л. П’єси / М. Л. Кропивницький ; вст. стаття Р. Пилипчука ; упоряд. В. Івашків. – Київ : Дніпро, 1990. – 447 с.
 8. Кропивницький М. Л. П’єси / М. Л. Кропивницький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1950. – 380 с.
 9. Кропивницький М. Л. П’єси / М. Л. Кропивницький. – Київ : Дніпро, 1982. – 368 с.
 10. Кропивницький М. Л. Твори. Т. 2. Глитай, або ж павук : драма в 4-х діях і 5 одмінах / М. Л. Кропивницький ; ред., вступна стаття та прим. П. Руліна. – Харків : Держвидав України, 1929. – 284 с. – Режим доступу : https://library.bdpu.org/fond-ridkisnoy-i-cinnoyi-knugu/elektronna kolektsiya-ridkisnykh-vydan/
 11. Марко Кропивницький // Історія української літератури другої половини ХІХ ст. : підручник для студентів педагогічних інститутів / за ред. В. М. Поважної, М. С. Грицая. – 2-е вид. – Київ : Вища школа, 1986. – С. 296–306.
 12. Марко Кропивницький // Історія української літератури ХІХ століття (70–90 роки) : підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ : у 2-х кн. Кн. 1 / за ред. О. Д. Гнідан . – Київ : Вища школа, 2003. – С. 482–503.
 13. Яременко С. Кропивницький Марко // Нариси з історії української культури / С. Яременко, В. Ревуцький. – Едмонтон, 1984. – С. 103–104.