Великий громадянин України

22.12.2017

(80 років з Дня народження В’ячеслава Чорновола)


Список використаної літератури:

1. Грицак Я. Й. Перші роки самостійності / Я. Й. Грицак // Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. : навч. посіб. для учнів гуманітарних гімназій, ліцеїв, студентів, вчителів / Я. Й. Грицак. – 2-ге видання. – К. : Ґенеза, 2000. – С. 310 — 320.

2. Дисидентський рух в роки «застою». Правозахисний рух // Політична наука в Україні: 1991-2016 : у 2-х т. Т. 1 : Політична наука : західні тренди розвитку й українська специфіка / ред. колегія тому : чл.-к. НАН України О. Рафальський (голова), д.пед.н. М. Карамзіна, д.іст.н. О. Майборода. – К. : Парламенське видавництво, 2016. – С. 261 — 267.

3. Згадки про переслідуваних [В. Чорновіл] // Вісник репресій в Україні : Вип. № 3 / ред. – упоряд. Надія Світлична. – Нью-Йорк : Закордонне представництво Української Гельсінської групи, 1981. – С. 15 – 30.

4. Лановик Б. Д. Дисидентський рух /   Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович // Історія України : навч. посібник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. – 3-е вид., виправ. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2006. – С. 474 — 482.

5. Наростання протидії тоталітаризму. Дисидентський рух // Україна: друга половина ХХ століття : нариси історії / П. П. Панченко, М. Р. Плющ, Л. А. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 1997. – С. 164 — 171.

6. Політична історія України ХХ століття : у 6-ти т. Т.6. : Від тоталітаризму до демократії (1945 — 2002) / О. М. Майборода (кер. тому), Ю. І. Шаповал, О. В. Гарань та ін. – К. : Генеза, 2003. -696 с.

7. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 1 : Літературознавство. Критика. Журналістика /   В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; перед.В. Яременка, М. Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2002. – 640 с.

8. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 2 : Правосуддя чи рецедиви терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти «злочинців»). Матеріали та документи 1966 – 1969 рр. / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл ; передм. Л. Танюка. – К. : Смолоскип, 2003. – 906 с.

9. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 3 : Український вісник : вип. І – VI / В. Чорновіл ; упорядн. Валентина Чорновіл ; передм. М. Косів. — К. : Смолоскип, 2006. — 976 с.

10. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 4. Кн. 1 : Листи / В. Чорновіл ; упоряд. : М. Коцюбинська, В. Чорновіл ; передм. М. Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2005. – 990 с.

11. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т.4. Кн. 2 : Листи / В. Чорновіл ; упоряд. : М. Коцюбинська, В. Чорновіл ; передм. М. Коцюбинської. — К. : Смолоскип, 2005. — 1068 с.

12. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали «Справи № 196» (1970 — 1984) / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2007. – 912 с.

13. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985 — квітень 1990) / В. Чорновіл ; упоряд. та комент. Валентина Чорновіл. – К. : Смолоскип, 2009. – 1052с.

14. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т. 7 : Статті, виступи, інтерв’ю (березень 1990 — грудень 1992) / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл. — К. : Смолоскип, 2011. — 1080 с.

15. Чорновіл В. Твори : у 10-ти т. Т.8 : Статті , виступи, Інтерв’ю (січень 1993 — грудень 1995) / В. Чорновіл ; упоряд. Валентина Чорновіл. — К. : Смолоскип, 2012. — 1088 с.

16. Чорновіл В’ячеслав Максимович // Рух опору в Україні 1960-1990 : енциклопедичний довідник / гол. ред. О. Зінкевич ; передмова: Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – К. : Смолоскип, 2010. – С. 706 — 710.

17. Шаповал Ю. І. Sapienti sat – розумному досить! / Ю. І. Шаповал // Доля як історія / Ю. І. Шаповал. – К. : Генеза, 2006. – С. 275 – 277.

Періодичні видання:

1. Андронік О. Й. Опозиційний рух України в кінці 50-х – на початку 80-х рр. ХХ століття / О. Й. Андронік // Історія та правознавство. – 2010. – № 8. – С. 18 – 21 ; № 11. – С. 14 – 16 ; № 15. – С. 13 – 19.

2. Андрощук О. В. В. Чорновіл та ідея федералізації України : еволюція поглядів / О. В. Андрощук // Український історичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 22 – 34.

3. Бурлака О. В. Урок пам’яті «В’ячеслав Чорновіл : довгі тіні трагедії» / О. В. Бурлака // Історія та правознавство. – 2009. – № 6. – С. 25 – 27.

4. Горецький Микола. Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / Микола Горецький // Історія в школі. – 2015. – № 5 – 6. – С. 21 – 25.

5. Деревінський В. Внесок В’ячеслава Чорновола у створення і діяльність УГС / В.Деревінський // Історичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 84 – 91.

6. Кіпіані В. Чорновіл versus Хрущев (до історії одного фото) / В. Кіпіані // Молода нація : альманах. – 2000. – № 3. – С. 244 – 246.

7. Колісник Ю. Українські  нелегальні організації, неформальна преса і самвидав у контексті національно – визвольного руху України другої половини ХХ століття / Ю. Колісник // Молода нація : альманах. – 2007. – № 3. – С. 135 – 157.

8. Лукашенко М. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне. (Історія України, українська література. Рівень стандарту / академічний. 11-й клас) / М. Лукашенко // Історія України. – 2017. – № 2. – С. 17 – 22.

9. Любіченко Людмила. Постать В’ячеслава Чорновола як вияв національної ідентичності й джерело виховання патріотизму / Людмила Любіченко // Історія в школі. – 2017. – № 7 – 8. – С. 12 – 24.

10. Марценішко В. Публіцистика Олеся Бердника і В’ячевслава Чорновола 60-х – 70-х років / В.Марценішко, Ю. Волинець // Молода нація : альманах. – 2006. – № 3. – С. 171 – 183.

11. Пахаренко В. Вузька дорога шістдесятників (штрихи до осмислення феномена) / В.Пахаренко // Молода нація : альманах. – 2006. – № 3. – С. 194 – 200.