Великий народний поет

06.03.2017

(до Дня народження Т.Г. Шевченка)


Список літератури:

1. Антонович Д.В. Шевченко-маляр / Антонович Д.В. – К. : Україна, 2004. – 272 с.

2. Білодід І.К. Т.Г. Шевченко в історії української літературної мови / І.К. Білодід. – К. : Наукова думка, 1964. – 136 с.

3. Біографія Т.Г. Шевченка за спогадами сучасників / [упоряд.В.Х. Косян ]. – К. : Вид-во Академії наук Української  РСР, 1958. – 438 с.

4. Большаков Л.Н. Повість про вічне життя / Л.Н. Большаков. – К. : Веселка, 1990. – 214 с.

5. В сім’ї вольній, новій : шевченківський збірник. Вип. 5 / [упоряд. Н.Я. Дзюбенко]. – К. : Радянський письменник, 1989. – 391 с.

6. Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка / В.С. Ващенко. – Харків : Видавництво Харківського державного університету, 1963. – 250 с.

7. Вічний як народ : сторінки до біографії Т.Г. Шевченка / [упоряд.О.І. Руденко, Н.Б. Петренко]. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.

8. Вогненне слово Кобзаря : літературно-критичні статті про Т.Г. Шевченка / [упоряд. Ф.С. Кислий ] . – К. : Рад. школа, 1984. – 248 с.

9. Воспоминания о Тарасе Шевченко / [под ред. И.А. Дзеверина]. – К. : Дніпро, 1988. – 606 с.

10. Гаско М. У колі Шевченкових та Гоголевих друзів: етюди пошуків та знахідок / М. Гаско. – К. : Рад. письменник , 1980. – 256 с.

11. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : ВД «Альтернативи», 2005. – 700 с.

12. Жур П. Третья встреча : хроника последней поездки Тараса Шевченка на Украину / П. Жур. – Ленинград : Худ. литература, 1973. – 302 с.

13. Зайцев П. Життя Тараса Шевченко / П. Зайцев. – К. : Обереги, 2004.– 476 с.

14. Касіян В. Пророк / В. Касіян. – К. : Веселка, 2006. – 430 с.

15. «Кобзар» на сцені : драматичні твори за Т.Г. Шевченком / укладач  В.В. Долина. – К. : Мистецтво, 1963. – 216 с.

16. Кобзарева зоря / [упоряд. П.І. Осадчук]. – К. : Рад. письменник, 1984. – 260 с.

17. Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка = A concordance to the poetic works of Taras Shevchenko / ред. й упоряд. Олега Ільницького, Юрія Гавриша. – New York : Edmonton ; Toronto : Shevchenko Scientific Society ; Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, 2001. – 4 т.

18. Марахов Г.І. Т.Г. Шевченко в колі сучасників : словник персоналій / Г.І. Марахов. – К. : Дніпро, 1976. – 150 с.

19. Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – К. : ДП «Дирекція ФВД» , 2008. – 210 с.

20. Пам’яті Т.Г. Шевченка : збірник статей до 125-ліття з дня народження / [відп. ред. С.М. Бєлоусов]. – К. : Видавництво Академії наук УРСР, 1939. – 582 с.

21. Правдюк О. Т.Г. Шевченко і музичний фольклор України / О. Правдюк. – К. : Наукова думка, 1966. – 236 с.

22. Світи Тараса Шевченка : збірник статей до 175-річчя з дня народження поета. – Нью-Йорк; Париж; Сідней ;Торонто; Львів, 1991.– 488 с.

23. Федченко П.М. Тарас Григорович Шевченко / П.М. Федченко. – К. : Наукова думка, 1989. – 300 с.

24. Франко Іван. Шевченкознавчі студії / І. Франко. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.

25. Фурніка В.П. Кобзар за Гімалаями : творчість Т.Г. Шевченка в Індії та Шрі -Ланці / Ф.П. Фурніка. – К. : Дніпро, 1989. – 310 с.

26. Хінкулов Л. Тарас Шевченко і його сучасники : етюди до біографії / Л. Хінкулов. – К. : Держвидав худ. літ-ри, 1962. – 302 с.

27. Шевченко в художній літературі : (збірник статей) / упор. В.Х. Косян і Н.С. Ткаченко. — К. : Держлітвидав, 1964. — 574 с.

28. Тарас Шевченко. Життя і творчість у портретах, ілюстраціях, документах / упоряд. В. Х. Косян – К. : Радянська школа, 1960. – 454 с.

29. Шевченко Т. «Заповіт» мовами народів світу / Т. Шевченко. – К.: Наукова думка, 1989. – 248 с.

30.Шевченко і світ : літературно-критичні статті / упоряд.Д.С. Наливайко. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.

31. Шевченко Тарас. Про художню творчість / Т. Шевченко. – К. : Радянський письменник, 1961. – 374 с.

Періодичні видання:

1. Богуславська Валентина, Колеснікова Наталя. Роздуми про величну постать Кобзаря / Валентина Богуславська, Наталя Колеснікова // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 36–38.

2. Куцевол Ольга. Постать Великого Кобзаря в бібліографічному полі літературної шевченкіани / О. Куцевол // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 3. – С. 3–7.

3. Мрачковська Г.М. Два світочі людської думки: Йоганн Гете і Тарас Шевченко. Компаративне дослідження / Г.М. Мрачковська // Зарубіжна література в школах України. – 2015. – № 6. – С. 55–57.

4. Олійник Алла. Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття : бінарний урок : українська мова – українська література на матеріалі творів Т.Г. Шевченка з елементами гри : 6 клас / Алла Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 46–49.

5. Олійник Наталія. Концепція української держави в творчості Т.Г. Шевченка / Наталія Олійник // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 30–33.

6. Пономаренко Олеся. Із секретів поетичної майстерності Т. Шевченка: духовно-художні відкриття «Кобзаря» (1840), романтичного національного пророка «Трьох літ», «нескореного Прометея» на засланні, візіонера демократичного ладу України майбутнього / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – N 5. – С. 19–26.

7. Пономаренко Олеся. Історичне значення, пророчий зміст і літературна доля рукописної поетичної збірки «Три літа» Т. Шевченка / О. Пономаренко // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 11. – С. 18–26.

8. Попович Н. Новітні технології у просторі Шевченкознавства /Н. Попович // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 3. – С. 41–45.