Віддати зумієм себе Україні

04.11.2016

(Провідні митці України як уособлення духовності її народу)


img_09791. Брюховецький В.С. Ліна Костенко: нарис творчості / В.С. Брюховецький. –  К.: Дніпро, 1990. – 262 с. – (Літ. портрет).

2. Вінграновський Микола. Манюня: повісті, оповідання, есе / Микола Вінграновський. – Львів: Літопис, 2003. – 320 с.

3. Гуцало Євген. Серпень, спалах любові: оповідання та повісті / Євген Гуцало; упоряд. та вступне слово Лесі Ворониної . – К.: Знання–Прес, 2007. – 264 с.

4. Іван  Дзюба – талант і доля: бібліогр. нарис / бібліограф-уклад. Т.М. Заморіна; відп. за вип. В.О. Кононенко. – К.: ВАТ «Київ. правда», 2005. – 120 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління; Вип. 7).

5. Дзюба Іван. Україна у пошуках нової ідентичності: статті, виступи, інтерв’ю, памфлети / Іван Дзюба; вступ. слово М.В. Поповича. – К.: Україна, 2006. – 848 с., порт. – (Б-ка Шевченків. ком.).

6. Драч І.Ф. Лист до калини: поезії, поеми: для ст. шк. віку / І.Ф. Драч. – К. : Веселка, 1990. – 286 с.

7. Дрозд Володимир. Листя землі: роман / Володимир Дрозд. – К.: Укр. письменник, 1992. – 559 с.

8. Жиленко Ірина. Євангеліє від ластівки: вибрані твори / Ірина Жиленко; передм. М. Жулинського. – К.: Унів. вид–во ПУЛЬСАРИ, 2006. – 488 с. – (Б-ка Шевченк. ком.)

9. Ільницький Микола. Іван Драч: нарис творчості / Микола Ільницький. – К.: Рад. письменник, 1986. – 221 с.

10. Калинець Ігор. Поезії. / Ігор Калинець; вступ. слово Елеонори Соловей. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 608 с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

11. Качуровський Ігор. Променисті сильвети: лекціі, доповіді, статті, есеї, розвідки / Ігор Качуровський. – К.: Вид. дім «Києво–Могилянська академія», 2008. – 766 с.

12. Клочек Григорій. Історичний роман Ліни Костенко «Маруся Чурай»: навч. посіб. / Григорій Клочек. – Кіровоград : Степова Еллада, 1998. – 52 с.

13. Костенко Ліна. Вибране. / Ліна Костенко. – К.: Дніпро, 1989.– 559 с.

14. Кочур Григорій. Третє відлуння: поетичні переклади / Григорій Кочур; вступ. слово І.М. Дзюби; передмова М.О. Новикової. – К.: Укр. письменник, 2008. – 669 с.

15. Лукаш Микола. Від Бокаччо до Аполлінера: переклади / Микола Лукаш; ред. упоряд., авт. передм. М.Н. Москаленко. – К.: Дніпро, 1990. – 510 с. – (Майстри поетичного перекладу).

16. Масол Л.М. Художня культура: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Л.М. Масол,
Н.Є. Миропольська, О.В. Гайдамака; за заг. ред. Л.М. Масол. – Х.: Ранок, 2011. – 208 с.

17. Мороз Л.З. Григір Тютюнник: нарис життя і творчості / Л.З. Мороз. – К.: Дніпро, 1991. – 207 с. – (Літ. портрет).

18. Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь Стус – поет і людина: спогади, статті, листи, поезії / упоряд. О.Ю. Орач (Комар). – К.: Укр. письменник, 1993. – 400 с.

19. Руденко Микола. Вибране: вірші та поеми (1936 – 2002) / Микола Руденко; упорядкування, передмова і післямова Л.М. Талалая. – К.: Дніпро, 2004. – 800 с., фотопорт. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

20. Рукопис: укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин: у 2 т.: Т.1 / під заг. ред. І.М. Дзюби. – К.: Криниця, 2004. – 608 с. – (Серія «Б–ка Шевченківського ком.»).

21. Сверстюк Євген. На святі надій: вибране / Євген Сверстюк. – К.: Наша віра, 1999. – 784с.

22. Світличний І.О. З живучого племені Дон Кіхотів. / І.О. Світличний, Н.О. Світлична. – К.: Грамота, 2008. – 816 с. – (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).

23. Симоненко Василь. Твори: у 2 т.: Т. 1: Поезії. Проза / упоряд. Г.П. Білоус, О.К. Лищенко. – Черкаси : Брама–Україна, 2004. – 424 с.

24. Стус Василь. Зібрання творів: у 12 т. Т. 4: Вірші 1960–х років (поза збірками), вірші початку 1970–х років (поза збірками) / Василь Стус. – К.: Факт, 2008. – 480 с.

25. Стус Василь. Феномен доби (сходження на Голгофу слави). / Василь Стус. – К. : Знання, 1993. – 96 с.

26. Ткаченко А.О. Іван Драч: нарис творчості / А.О. Ткаченко. – К.: Дніпро, 1988. – 272 с. – (Літ. портрет).

27. Тютюнник Г.М. Твори. Книга 2: Повісті / Г.М. Тютюнник; упоряд. і післямова А.Я. Шевченка. – К.: Молодь, 1985. – 328 с.

28. Українська література: підручник для 11 класу загальноосвітніх закладів (рівень стандарту, академічний рівень) / за заг. ред. Г.Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2011. – 416 с.

29.  Шевчук Валерій. Три листки за вікном: роман-триптих / Валерій Шевчук; передм. М. Жулинського. – К.: Рад. письменник, 1986. – 587 с.

30. Шерех Юрій. Третя сторожа: література, мистецтво, ідеології / Юрій Шерех. – К.: Дніпро, 1993. – 590 с.

31. Яшина Любов. Проза Володимира Дрозда: міфопоетичний дискурс: монографія / Любов Яшина. – Дніпропетровськ: ООО «БАЛАНС-КЛУБ», 2003. – 176 с.