Всесвіт Шевченка

06.03.2020


Список літератури:

 1. Антонович Д. В. Шевченко – маляр / Д. В. Антонович. – К. : Україна, 2004. – 272 с.
 2. Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Барабаш ; передм. В. Є. Панченка. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2007. – 744 с.
 3. Большаков Л. Н. Повість про вічне життя : науково-художня книга / Л. Н. Большаков. – К. : Веселка, 1990. – 214 с.
 4. Большаков Л. Н. Шляхами великої долі : науково-художня книга / Л. Н. Большаков. – К. : Веселка, 1984. – 174 с.
 5. В сім’ї вольній, новій : шевченківський збірник / [ред.-упоряд. Н. Я. Дзюбенко]. – К. : Радянський письменник, 1989. – 391 с.
 6. Вінок великому Кобзареві : збірник / ред. кол. : П. М. Воронько, І. І. Гончаренко, А. С. Малишко та ін. – К. : Рад. письменник, 1961. – 488 с.
 7. Вічний як народ : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка : навч. посіб. / [автори-упорядники О. І. Руденко, Н. Б. Петренко]. – К. : Либідь, 1998. – 272 с.
 8. Гаско М. У колі Шевченкових та Гоголевих друзів : етюди пошуків і знахідок / М. Гаско. – К. : Радянський письменник, 1980. – 256 с.
 9. Деко О. Шевченківський календар / О. Деко ; вст. сл. Д. Павличка. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2014. – 328 с.
 10. Дзюба І. Тарас Шевченко / І. Дзюба. – К. : Альтернативи, 2005. – 704 с. : іл.
 11. Драч І. Ф. Смерть Шевченка // Лист до калини : поезії, поеми / І. Ф. Драч ; [передм. Д. В. Павличка]. – К. : Веселка, 1990. – С. 114.
 12. Євшан М. Тарас Шевченко // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. – К. : Основи, 1998. – С. 79–119.
 13. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка / П. Зайцев. – 2-е вид. – К. : Обереги, 2004. – 480 с. – (Бібліотека українського раритету).
 14. Зеров М. К. Шевченкова творчість. «Кобзар», «Гайдамаки» // Твори. В 2 т. Т. 2. Історико-літературні та літературознавчі праці / М. К. Зеров ; упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. – К. : Дніпро, 1990. – С. 157–164.
 15. Іщук-Пазуняк Н. Етика в житті Т. Шевченка // Вибрані студії з історії лінгвістики, літературознавства і філософії / Н. Іщук-Пазуняк. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – С. 160–170.
 16. Касіян В. Пророк / В. Касіян. – К. : Веселка, 2006. – 430 с.
 17. Костенко А. За морями, за горами : художньо-документальна оповідь / А. Костенко. – К. : Радянський письменник, 1984. – 455 с. – Зміст : Тарас Шевченко на Аральському морі ; Тарас Шевченко за Каспієм.
 18. Марко В. Поема Тараса Шевченка «І мертвим, і живим…» : концептуально-стильовий аналіз // Стежки до таїни слова / В. Марко. – Кіровоград : Степ, 2007. – С. 65–79.
 19. Меншиков І. І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І. І. Меншиков, Н. В. Підмогильна. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 211 с.
 20. Правдюк О. Т. Г. Шевченко і музичний фольклор України / О. Правдюк. – К. : Наукова думка, 1966. – 236 с.
 21. Світи Тараса Шевченка : збірник статей до 175-річчя з дня народження поета / ред. Лариса М. Л. Онишкевич (Залеська) та ін. ; Наукове товариство ім. Т. Г. Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто ; Львів, 1991. – 488 с.
 22. Степовик Д. Наслідуючи Христа : Віруючий у Бога Тарас Шевченко / Д. Степовик. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2013. – 480 с.
 23. Тарас Шевченко : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / [авт.-упор. В. Х. Косян та ін.]. – К. : Радянська школа, 1991. – 331 с.
 24. Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах / за ред. Д. Д. Копиці. – К. : Держ. вид-во політ. літератури УРСР, 1950. – 512 с.
 25. Тарас Шевченко / [авт.-упор. В. Х. Косян та ін.]. – К. : Радянська школа, 1991. – 331 с.
 26. Фащенко В. «Чия правда, чия кривда?» : Тарас Шевченко і Микола Хвильовий // У глибинах людського буття : літературознавчі студії / В. Фащенко. – Одеса : Маяк, 2005. – С. 623–638.
 27. Федченко П. М. Тарас Григорович Шевченко / П. М. Федченко. – К. : Наукова думка. 1989. – 304 с.
 28. Франко І. Шевченкознавчі студії / Іван Франко ; упоряд. М. Гнатюк. – Львів : Світ, 2005. – 472 с.
 29. Хінкулов Л. Тарас Шевченко і його сучасники : етюди до біографії / Л. Хінкулов. – К. : Держвидав худож. літ., 1962. – 302 с.
 30. Шевченко і світ : літературно-критичні матеріали / [упоряд. : Д. С. Наливайко]. – К. : Дніпро, 1989. – 316 с.
 31. Шевченко Т. Г. Буквар південноруський 1861 року / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1991. – 63 с.
 32. Шевченко Т. Г. в художній літературі : збірник / [упоряд. В. Косян, Н. Ткаченко]. – К : Радянська школа, 1964. – 574 с.
 33. Шевченко Т. Г. Дневник / Т. Г. Шевченко. – М. : Гослитиздат, 1954. – 337 с.
 34. Шевченко Т. Г. Єретик : поема / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1991. – 123 с.
 35. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1980. – 612 с.
 36. Шевченко Т. Г. Повести / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1984. – 359 с.
 37. Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т. Г. Шевченко. – К. : Вид-во АН УРСР, 1963. – Т. 8 : Живопис, графіка 1847–1850. – 94 с.
 38. Шевченко Т. Г. Про мистецтво : збірник / Т. Г. Шевченко. – К. : Мистецтво, 1984. – 254 с.
 39. Шевченко Т. Г. Три літа / Т. Г. Шевченко. – К. : Веселка, 1987. – 191 с.
 40. Шевченко Т. Г. Три літа : вибране : поезії, драми, повісті, листування / Т. Г. Шевченко. – К. : Книговид. центр «Посредник», 1994. – 413 с.
 41. Шевченко Т. Г. Усі твори в одному томі / Т. Г. Шевченко. – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. – 824 с.