Всесвітній день боротьби зі СНІД

29.11.2018


Список використаної літератури:

1. Бастун Н. Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом / Н. Бастун, С. Лукомська. – К. : Держсоцслужба, 2007. – 80 с.

2. Бойко А. Ф. Не ждите первого звонка! / А. Ф. Бойко. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 208 с.

3. ВІЛ/СНІД та діти : тема номеру // Інформація. Погляди. Світогляд : інформаційно-методичний журнал для педагогів. – 2006. – № 2. – 24 с.

4. ВІЛ/СНІД та формування здорового способу життя : навчальний посібник / [ авт. В. П. Поліщук, О. В. Молчанец, Г. В. Коротєєва]. – К., 2008. – 175 с.

5. Гирин В. Н. Что мы знаем о СПИДе / В. Н. Гирин, В. Г. Порохницкий. – 2-е изд. – К. : Здоровье, 1989. – 48 с.

6. Данилин Г. Д. Поединок со СПИДом. Болезнь победит человека или человек победит болезнь? / Г. Д. Данилин. – М. : Профиздат, 1991. – 96 с.

7. Захарова Н. М. Популяризація здорового способу життя серед учнівської молоді : навч. посіб. / Н. М. Захарова, О. І. Губенко. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Донецьк : ЛАНДОН- XXI, 2011. – С. 97 – 101.

8. Імунологія : підручник / за заг. ред. Є. У. Пастер. – К. : Вища школа, 2005. – С. 531 – 533.

9. Інфекційні хвороби, що набули соціального значення : додаток до підруч. з основ мед. знань для студ. усіх спеціальностей вищих пед. навч. закл. / С. В. Страшко, І. П. Кривич та ін. – К. : Освіта України, 2006. – 56 с.

10. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2017. – С. 255 – 276.

11. Люди и ВИЧ : книга для неравнодушных / ред. Е. Пурик. – 2-е изд. – К. : Анна-Т, 2004. – 505 с.

12. Молодь за здоровий спосіб життя. – Запоріжжя, 2010. – 120 с.

13. Мороз О. Группа риска / О. Мороз. – М. : Просвещение, 1990. – 96 с.

14. Навроцька Г. Це треба знати всім : навч. посіб. / Г. Навроцька.- К. : Дошкільник, 1998. – С. 112 – 114.

15. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / С. С. Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – С. 426 – 454.

16. Покровский В. СПИД : можно ли остановить эпидемию? / В. Покровский, Ральф-Торстен Поль. – М. : Совет эконом. взаимопомощи, 1989. – 34 с.

17. Покровский В. И. СПИД. Синдром приобретённого иммунодефицита / В. И. Покровский, В. В. Покровский. – М. : Медицина, 1978. – 48 с.

18. Профілактика негативних явищ серед учнівської та студентської молоді (наркоманія, алкоголізм, СНІД) : навч.-метод. посіб. / В. Є. Сорочинська, О. А. Удалова та ін. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 168 с.

19. Рытик П. Г. СПИД: синдром приобретённого иммунного дефицита / П. Г. Рытик, А. Г. Коломиец, Н. Д. Коломиец. – Минск : Беларусь, 1988. – 127 с.

20. Смирнов В. В. Коріння СНІДу / В. В. Смирнов, Л. О. Тарасишин. – К. : Знання, 1988. – 50 с.

21. СНІД в Україні : аналітичний огляд. – 2002. – № 1 (2). – 27 с.

22. СНІД в Україні : аналітичний огляд. – 2003. – № 1 (3). – 31 с.

23. Соціально – просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / за ред. С. В. Страшка. – 2-е вид. перероб. і допов. – К. : Освіта України, 2006. – 260 с.

24. СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита / под ред. В. П. Широбокова. – К. : Здоров’я, 1988. – 232 с.

25. Толопило А. Социально-правовая поддержка наркозависимых и ВИЧ-позитивных лиц : справочно-методическое пособие / А. Толопило. – Одесса, 2003. – 264 с.

26. Удалова О. А. Комплексна навчальна програма «Основи здорового способу життя, профілактика ВІЛ/СНІДу» / О. А. Удалова // Актуальні проблеми дошкільної освіти : теорія і практика в умовах вищого навчального закладу : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів / за ред. С. О. Нікітчиної. – К. : Слово, 2014. – С. 214 – 231.

27. Формування здорового способу життя в учнівської і студентської молоді : методичні рекомендації / за наук. ред. І. І. Цушка. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 168 с.

28. Юхимчук Т. І. Позакласний захід на тему «Глобальні проблеми людства. Шляхи їх розв’язання» / Т. І. Юхимчук // Географія та економіка в середній школі. – 2018. – № 10. – С. 17 – 24.