Всесвітній День поезії

21.03.2018

«Не було епохи для поетів, але були поети для епох!»

(Л. Костенко)


Список використаної літератури:

1. Антощак М. Великдень нашої любові… : вірші / М. Антощак. – Запоріжжя, 2012. – 112 с.

2. Бідняк Г. У Храмі Слова : поезії / Г. Бідняк. – Дніпропетровськ : Січ, 2010. – 143 с.

3. Білоцерківець Н. Камінь / Н. Білоцерківець // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 5 – 10.

3. Василь Голобородько // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 3 / упоряд. В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США). – К. : Рось, 1994. – С. 523 – 537.

4. Вітрила – 89. Молода поезія України. Молода проза України. Творча майстерня / упоряд. Л. В. Голота. – К. : Молодь, 1989. – 216 с.

5. Вітрила : студентський літературний альманах / відп. ред. Г. О. Александрова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – № 7. – 68 с.

6. Герилів С. М. Заробітчанські дзвони : хроніка ностальгії : вірші / С. Герилів. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 152 с.

7. Дем’яненко М. В життя закоханий я дуже… : поезії / М. Дем’яненко. – Бердянськ : ООО «Модем – 1», 2005. – 214 с.

8. Емма Андрієвська // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3 кн. Кн. 3 / упоряд. В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США). – К. : Рось, 1994. – С. 216 – 236.

9. Жиленко І. Вибране : поезії / І. Жиленко ; авт. передм. О. І. Никанорова. – К. : Дніпро, 1990. – 334 с.

10. Жиленко І. Євангеліє від ластівки : вибрані твори / І. Жиленко. – К. : Університетське вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. – 488 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

11. Жиленко І. Збулося літо… : поезії / І. Жиленко. – К. : Дніпро, 1983. – 205 с.

12. Зеров М. Твори : в 2 т. Т. 1 : Поезії. Переклади / М. Зеров ; упоряд. Г. П. Кочур, Д. В. Павличко. –  К. : Дніпро, 1990. – 843 с.

13. Іван Малкович // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4 кн. Кн. 4 / упоряд. В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США). – К. : Рось, 1995. – С. 619 – 624.

14. Калинець І. Поезії / І. Калинець ; вступ. слово Е. Соловей. – Львів : ЛА «Піраміда», 2008. – 608 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

15. Кисельов Л. В. Тільки двічі живемо… : вірші, проза, спогади про поета / Л. В. Кисельов ; упоряд. С. В. Кисельов ; авт. передм. І. М. Дзюба. – К. : Дніпро, 1991. – 414 с.

16. Кіяновська М. З осінніх віршів / М. Кіяновська // Сучасність. – 2003. – № 3. – С. 5 – 8.

17. Клен Ю. (Освальд Бургардт). Вибране / Ю. Клен (Освальд Бургардт). –К. : Дніпро, 1991. – 461 с.

18. Косовський В. Тризуб : поезії та публіцистика / В. Косовський, А. Кравець – Кравченко, Є. Чередниченко ; упоряд. В. Шевченко. – К. : Факт. 2008. – 328 с.

19. Костенко Л. Вибране / Л. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.    

20. Маланюк Є. Невичерпальність : поезії, статті : для ст. шк. віку / Є. Маланюк ; упоряд., передм. та примітки Л. Куценка. – К. : Веселка, 1997. – 318 с. – (Шкільна б-ка).

21. О, муза рифмы, дай мне слово : поэтический сборник бердянских авторов. Вып. 1 / сост. И. Русакова. – Бердянск : Парус, 2007. – 276 с.

22. Ольжич О. Вибрані твори / О. Ольжич. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 114 с.

23. Римарук І. Star – crossed / І. Римарук // Сучасність. – 2004. – № 1. – С. 51 – 52. 

24. Римарук І. Із «Книги триптихів» / І. Римарук // Сучасність. – 2005. – № 10. – С. 26 – 27.

25. Римарук І. Сльоза Богородиці : вибране / І. Римарук. – К. : Дніпро, 2008. – 400 с.

26. Руденко М. Вибране : вірші та поеми (1936 – 2002) / М. Руденко ; упоряд., передм. і післямова Л. М. Талалая. – К. : Дніпро, 2004. – 800 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

27. Семків Р. Іван Малкович, український видавець і поет / Р. Семків. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2008. – 63 с. – (Стозір’я. Б-ка укр. родини. Підприємці. Благодійники. Письменники).

28. Симоненко В. Твори : у 2 т. Т. 2 : Статті. Рецензії. Нариси. Виступи. Листи. Автографи. Документи / В. Симоненко ; упоряд. Г. В. Суховершко, П. М. Жук, Т. А. Клименко, С. І. Кривенко. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – 320 с.

29. Стасюк О. Я надиктовую пальцями тишу / О. Стасюк. – Львів : Свічадо, 2015. – 384 с.

30. Стус В. Час творчості / В. Стус. – К. : Дніпро, 2005. – 704 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

31. Теліга О. Вибрані твори / О. Теліга. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 144 с.

32. Тичина П. Золотий гомін : вибрані твори / П. Тичина ; вст. стаття, упоряд. та примітки С. А. Гальченка. – К. : Криниця, 2008. – 608 с. – (Б-ка Шевченківського комітету).

33. Українка Л. Усі твори в одному томі / Л. Українка. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 1376 с. – (Поет. поличка «Перуна»).

34. Франко І. Гримить : вірші та поеми / І. Франко. – К. : Радянська школа, 1986. – 672 с.

35. Шевченко Т. Усі твори в одному томі / Т. Шевченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 824 с. – (Поет. поличка «Перуна»).