Видатний науковець і громадський діяч – українець Іван Пулюй

31.01.2020


Список літератури:

 1. Гончаренко С. У. Физика : учебник для 11 кл. сред. общеобразоват. шк. : пер. с укр. / С. У. Гончаренко. – К. : Освіта, – С. 169.
 2. Грушевський М. Твори у 50 т. Т. 3. Серія : Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917) / М. Грушевський. – Львів : Світ, 2005. – С. 678.
 3. Довідник з історії України (А-Я) : посіб. для загальноосв. навч. закл. / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і допов. – К. : Генеза, 2001. – С.628.
 4. Зорянська Ю. О. Видатний науковець і громадський діяч – українець Іван Пулюй : 11 клас / Ю. О. Зорянська // Фізика в школах України. — 2019. – № 3–4. – С. 14–20.
 5. Історія української літератури ХІХ століття у 2 кн. Кн. 2 / за ред. М.  Г.  Жулинського. – К. : Либідь, 2006. – С. 77–79.
 6. Касперський А. В. Вибрані питання історії електрорадіотехніки / А. В. Касперський, І. Т. Богданов, Л. В. Мініч. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – С. 67.
 7. Коршак Є. В. Фізика : 11 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. Коршак. – К. : Ірпінь, 2004. – С. 199.
 8. Куліш П. Твори в 2-х т. Т. 1. Прозові твори. Поетичні твори. Переспіви та переклади / П. Куліш. – К. : Наукова думка, 1994. – С. 398.
 9. Нечуй-Левицький І. С. Зібрання творів у 10 т. Т. 10. Біографічні матеріали. Статті та рецензії. Фольклорні записи. Листи / І. С. Нечуй-Левицький. – К. : Наукова думка, 1968. – С. 253–505.
 10. Пляцко Р. Феноменальный Иван Пулюй. Человек, причастный к преобразованию мира (к 170-летию со дня рождения) / Р. Пляцко // День. – 2015. – 6–7 февраля (№ 19–20). – С. 22.
 11. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах / Ю. В. Павленко, С. П. Руда, С. А. Хорошева, Ю. О. Храмова. – К. : Академперіодика, 2001. – С. 328.
 12. Пулуй (Johann Puluj) // Энциклопедическій словарь / подъ ред. проф. И. Е. Андреевскаго; въ продолж. К. К. Арсеньева и засл. проф. Ѳ. Ѳ. Петрушевскаго; доп. тт. подъ ред. К. К. Арсеньева и проф. В. Т. Шевякова. – СПб. : Брокгаузъ – Ефронъ, 1898. – Т. 50. – С. ( з фонду РЦК)
 13. Сергійчук В. Повелителі фізичних явищ // Що дала Україна світові / В. Сергійчук. – К. : Сергійчук М. І., 2008. – 288 с.
 14. Франко І. Твори в 20 т. Т. 16 . Літературно-критичні статті / І. Франко. – К. : Художня література, 1955. – С. 165.
 15. Шаров І. Пулюй Іван Павлович (1845–1918). Загадкові промені // Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – К. : АртЕк, 2006. – С. 341–344.
 16. Encyclopedia of Ukraine. Vol. 4. PH-Sr / edited by Danilo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press Incorporated, [1993]. – P. 278.