Імення зорі-Чорнобиль

24.04.2017


Список літератури

1. Авария на Чернобыльской АЭС // События, изменившие мир /  сост. В.Л. Карнацевич.– Харьков : Фолио, 2011. – С. 275 – 277.

2. Антонов В.П. Радиационная обстановка и ее социально-психологические аспекты / В.П. Антонов. – К. : О-во «Знание», 1987. – 48 с.

3. Біль і тривоги Чорнобиля / упор. Ю.В. Сафонов. – К. : ВАТ «Вид–во «Київська правда», 2006. – 288 с.

4. Булдаков Л.А. Радиоактивные вещества и человек / Л.А. Булдаков. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 160 с.

5. Гошинець І. Чорнобиль як словесний образ в українській поезії кінця ХХ століття / І. Гошинець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 13. – С. 4 – 6.

6. Десятерик Д. Прип’ять / Д. Десятерик // День. – 2016. – № 72 (73).– С. 22 – 23.

7. Драч І.Ф. Чорнобильська мадонна : поема / І.Ф. Драч // Лист до калини : поезії, поеми / І.Ф. Драч. – К. : Веселка, 1990. – С. 233 – 282.

8. Дубицкий А.Е. Медицина катастроф : уч. пособие / Дубицкий А.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. – К. : «Здоров’я», 1993. – 464 с.

9. З історії будівництва Чорнобильської АЕС // Український історичний журнал. – 1994. – №4. – С. 75 – 89.

10. Иллеш А.В. Репортаж из Чернобыля : записки очевидцев. Комментарии. Размышления / А.В. Иллеш, А.Е. Пральников. – М. : Мысль, 1987. – 157 с.

11. Ймення зорі Чорнобиль : фотоальбом / ред. — уклад. Микола Лябах. –Чорнобиль : «Чорнобильінтерінформ», 1996. – 233 с.

12. Йовенко С. Вибух : поема / С.Йовенко // Віч-на-віч : поема, вірші / С. Йовенко. – К. : Радянський письменник, 1989. – С 17 – 62.

13. Княжанський В. Наскільки надійне «Укриття» / В.  Княжанський // День. – 2016. – №72 (73). – С. 16 – 17.

14. Конарева Л. Після Чорнобиля ми стали іншими людьми / Л. Конарева // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 81. – С. 5.

15. Коріння Чорнобильської трагедії: питання безпеки атомної енергетики мовою документів // Український історичний журнал. – 1996.– № 4. – С. 133 – 146.

16. Костенецкий М.И. Эхо Чернобыля в Запорожье : науч. — попул. очерк / М.И. Костенецкий, Г.Т. Грибиненко. – Запорожье : «Берегиня», 1992. – 46 с.

17. Костенко Л.В. Атомний Вій опустив бетонні повіки… / Л.В. Костенко // Вибране / Л.В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – С. 537–538.

18. Кулландер С. Жизнь после Чернобыля. Взгляд из Швеции / С. Кулландер, Б.Ларссон ; пер. со швед. под ред. Ю.В. Кузнецова. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 48 с.

19. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини : навч. посіб. /В.М. Лапін. – Львів : ЛБІ НБУ; К. : Знання, 2002. – 184 с.

20. Луків М.В. Біль і пам’ять : поема-мозаїка / М.В. Луків // Балада про брата : поезії / М.В. Луків. – К. : КП «Редакція журналу «Дніпро», 2005.– С. 327–338.

21. Малик Галина. Злочинці з паралельного світу : фантаст. повісті : для дітей серед. та ст. шк. віку / Галина Малик ; худож. Сергій Храпов. – К. : Знання, 2015. – 206 с.

22. Матвієнко В. Чорнобиль / В. Матвієнко // Планета життя / В. Матвієнко. – К. : Наукова думка, 2006. – С. 70 – 90.

23. Медуниця Ю. Відповідати має вся цивілізація / Ю. Медуниця // Урядовий кур’єр. – 2016. – №80. – С. 2.

24. Навроцька Г. Чорнобильська катастрофа : поради і застереження / Г. Навроцька // Це треба знати всім : навч. посіб. / Г. Навроцька. – К. : Дошкільник, 1998. – С. 165 – 170.

25. Пам’ять Чорнобиля // Безпека життєдіяльності. – 2016. – № 4.– С. 31 –34.

26. Під полиновою зорею : фотонарис про історію та культуру Чорнобильського Полісся / упор. Є. Аристов, Р. Омеляшко. – К. : «АртЕк», 1996. – 160 с.

27. Семко А. В память о Чернобыле / А. Семко // Бердянские ведомости. – 2016. – № 18. – С.5.

28. Соціальні та медико-біологічні особливості життєдіяльності дітей і дорослого населення, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС : навчально-методичний посібник-монографія / [Завацький В.І., Грейда Б.П., Зимовін А.І. та ін.]. – Луцьк : Надстир’я, 1994. – 152 с.

29. Фантом : сб. док. и худ. произведений о трагических событиях на Чернобыльской АЭС / ред. М. Катаєва. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 239 с.

30. Чернобыль : события и уроки. Вопросы и ответы : справочник / под общ. ред. Е.И. Игнатенко. – М. : Политиздат, 1989. – 278 с.

31. Шкляр В.М. Ностальгія : роман, новели / В.М. Шкляр. – К. : Молодь, 1989. – 256 с.

32. Шулкін Д. Уроки Чорнобиля / Д. Шулкін // Освіта України. – 2016. – № 17. – С. 6 – 7.

33. Щербак Ю.М. Чорнобиль : докум. повість / Ю.М. Щербак. – К. : Дніпро, 1989. – 223 с.

34. Яворивский В.А. Мария с полынью в конце столетья : романы / В.А. Яворивский ; пер. с укр. Е. Мовчан. – М. : Сов. писатель, 1989. – 608 с.