З вірою в любов і милосердя

02.12.2016

(до дня народження Григора Тютюнника)


Список літератури:

img_10491. Авраменко О.М. Григір Тютюнник / О.М. Авраменко // Українська література : підруч. для 7-го кл. / О.М. Авраменко. – К. : Грамота, 2007. – С. 126 – 168.

2. Григір Тютюнник // Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шк. програм / за ред. П.П. Кононенка. – К. : Рад. школа, 1991. – С. 751 – 785.

3. Григір Тютюнник // Історія української літератури. ХХ століття : у 2-х кн. Кн. 2. Ч. 2: 1960 – 1990-ті роки : навч. посібник / за ред. В.Г. Дончика. – К. : Либідь, 1995. – С.374 – 383.

4. Дончик В.Г. Син свого народу (Григір Тютюнник) // Зупинені миті: статті, спогади, полеміка/ В.Г. Дончик. – К. : Рад. письменник, 1989. – С. 243 – 259.

5. Жулинський М.Г. Добром нагріте серце / М.Г.Жулинський // Наближення: літературні діалоги / М.Г. Жулинський. – К. : Дніпро, 1986. – С. 33 – 56.

6. Загребельний П.А. Григір Тютюнник // Неложними устами: статті, есе, нариси / П.А. Загребельний. – К. : Рад.письменник, 1981. – С. 245 – 246.

7. Золотий гомін. Українська література : хрестоматія для 11 класу середньої школи / упоряд. О.С. Непорожній. – К. : Освіта, 1995. – С. 545 – 571.

8. Костюченко В.А. Виховувати громодянина // Українська радянська література для дітей : літ.-крит. нарис / В.А. Костюченко. – К. : Веселка, 1984. – С. 113 – 119.

9. Мороз Л.З. З любові й доброти ( Григір Тютюнник) : літ.-крит. нарис / Л.З. Мороз. – К. : Рад. письменник, 1984. – 182 с.

10. Панченко В.Є. Сага Григора Тютюнника/ В.Є. Панченко // Енергія пошуку : літ.-крит. статті та нариси / В.Є. Панченко. – К. : Рад. письменник, 1983. – С. 121 -156.

11. Слабошпицький М.Ф. Тютюнники (Григір Тютюнник, Григорій Тютюнник) / М.Ф. Слабошпицький // Літературні профілі : літ.-крит. нариси / М.Ф. Слабошпицький. – К. : Рад. письменник, 1984. – С. 31-50.

12. Тютюнник Г. Батьківські пороги / Г. Тютюнник. – К. : Молодь, 1972. – 174 с.

13. Тютюнник Г. Вибрані твори : оповідання та повісті / Г. Тютюнник. – К. : Дніпро, 1981. – 607 с.

14. Тютюнник Г. Деревій / Г. Тютюнник. – К. : Молодь, 1968. – 178 с.

15. Тютюнник Г. Дикий : вибрані твори / Г. Тютюнник. – К. : Знання, 2014. – 223 с.

16. Тютюнник Г. Коріння : оповідання, повість / Г.Тютюнник. – К. : Дніпро, 1978. – 292 с.

17. Тютюнник Г. Крайнебо : оповідання / Г. Тютюнник. – К. : Молодь, 1975. – 127 с.

18. Тютюнник Г. Огонек далеко в степи : сказки, рассказы, повести / Г. Тютюнник. – К. : Веселка, 1986. – 198 с.

19. Тютюнник Г. Отчие пороги : повесть и рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 272 с.

20. Тютюнник Г. Повести и рассказы / Г. Тютюнник. – Москва : Советский писатель, 1989. – 720 с.

21. Тютюнник Г. Степова казка : повісті, оповідання, казки. – К. : Веселка, 1989. – 300 с.

22. Тютюнник Г. Твори : у 2-х кн. / Г.Тютюнник; упоряд. А.Я. Шевченко. – К. : Молодь

  • Кн. 1: Оповідання. – 1984. – 328 с.
  • Кн. 2: Повісті. – 1985. – 328 с.

23. Українська мала проза ХХ ст. : антологія / упоряд. В. Агеєва. – К. : Факт, 2007. – С. 1195 – 1246.

24. Хрестоматія з української літератури ХХ століття : для учнів 11 класу серед. загальноосвіт. шкіл / за ред. П.П. Кононенка – К. : ТОВ «ЛДЛ», 1998. – С. 773 – 792.

25. Цимбалюк В. Українська література : підруч. для 7 кл. / Василь Цимбалюк. – К. : Освіта, 1997. – С. 444 – 498.