Зберігаємо традиції, творимо майбутнє

22.09.2017


Список літератури:

1. «…Віддати зумієм себе Україні» : листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком / упоряд., вступ. ст., приміт. С.С. Кіраля. – Київ – Нью-Йорк, 2004. – 520 с.

2. «Бердянський літописець» Василь Крижанівський / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ – Київ – Едмонтон : РА «Тандем – У», 2007. – 300 с.

3. «Кращий порт Азовського моря». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1861 – 1875 рр.) / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ – Таганрог : РА «Тандем – У», 2007. – 402 с.

4. «Повітова столиця». Літопис історії Бердянська очима кореспондентів «Одеського Вісника» (1876 – 1893 рр.) / упоряд. І,І, Лиман, В.М. Константінова. – Бердянськ – Невинномиськ : РА «Тандем – У», 2007. – 378 с.

5. «Хуртовина». 25 років / укладачі Л.В. Коваль, І.В. Дубінець, І.М. Пащенко. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 36 с.

6. Encyclopedia of Ukraine. Volume III. L – Pf / edited by Danylo Husar Struk. – Toronto – Buffalo – London : University of Toronto Press Incorporated, 1993. – 872 p.

7. Безперервна фізико – математична освіта : проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково – практичної конференції (8 – 9 вересня 2009 року) / ред. кол.: В.В. Крижко, М.І. Шут та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 136 с.

8. Бердянску – 180: к 180 – летию основания г. Бердянска / авт. коллектив:Т. Антоненко, И. Венцева, Я. Воробьева и др. ; руководитель проекта Л. Ноздрина. – Бердянск, 2007. – 362 с.

9. Бердянська чоловіча гімназія (1901 – 1919 роки) / упоряд. І.І. Лиман, В.М. Константінова // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ. – К. : Освіта України, 2007. – 631 с.

10. Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) / упоряд.В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І. – К. : Освіта України, 2006. – 528 с.

11. Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 – 1991 роки) / упоряд. В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том V. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2012.
– 638 с.

12. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко / ред. к.філос.н. А.П. Могильний. – Бердянськ : БДПІ, 1993. – 176 с.

13. Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / авт. кол.: В.А. Зарва, В.М. Константінова, І.І. Лиман та ін. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 286 с.

14. Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 – 1953 роки) / упоряд. В.М. Константінова, І.І. Лиман // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІV. – К. : Освіта України, 2009. – 782 с.

15. Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Запорізька область / за заг. ред. І.П. Аносова. – К. : Знання України, 2009.
– 431 с.

16. Всеукраїнські психолого – педагогічні Демиденківські читання «Навчання, виховання та розвиток» (12 – 13 березня 2009 р.). Матеріали науково – практичної конференції, присвяченої 80–річчю від дня народження В.К. Демиденка / за заг. ред. к.психол.н., доц. І.О. Черезової. – Бердянськ, 2009. – 70 с.

17. Герилів С. Такий незвіданий ще Володимир Хавкін / С. Герилів // Південна зоря. – 2013. – С. 1 – 2.

18. Дзвінка Р. «Хуртовина» — 20 років : виховний та етнокультурний аспекти діяльності студентського фольклорного колективу / Р. Дзвінка. – Рівне – Бердянськ : ТМ «Доцент», 2008. – 122 с.

19. Дослідник Бердянщини – О.Я. Огульчанський // Нариси з історії та археології Бердянського краю / В.А. Папанова, А.А. Голик, К.О. Калініченко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 66 – 77.

20. Енциклопедія Сучасної України. Т.2. Б – Біо / ред. колегія : І.М. Дзюба,А.І. Жуковський, О.М. Романов та ін. – К. : Поліграфкнига, 2003. – 872 с.

21. Енциклопедія Сучасної України. Т.5. Вод – Гн / гол. ред. колегія : І.М. Дзюба,А.І. Жуковський, О.М. Романов та ін. – К. : Поліграфкнига, 2006. – 728 с.

22. Ефремов И.А. Лезвие бритвы : роман приключений / И.А. Ефремов. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1987. – 640 с.

23. Ефремов И.А. Туманность Андромеды : роман / И.А. Ефремов. – К. : Вэсэлка, 1989. – 335 с.

24. Жукова Н.А. Музей П.П. Шмидта в Бердянске : путеводитель / Н.А. Жукова,Л.Ф. Ноздрина. – Днепропетровск : Промінь, 1983. – 54 с.

25. Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність / І.В. Зборовець,В.П. Мацько. – Хмельницький : ПП Цюпак А.А., 2011. – 94 с.

26. Іваницький А. Українська народна музична творчість : посібник для вищих та середніх учбових закладів / А. Іваницький. – К. : Музична Україна, 1990. — 336 с.

27. Історія Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (1936 – 2007) / упоряд. З.І. Вовчок. – К. : Освіта України, 2008. – 168 с.

28. Кафедра фізичного виховання. 55 років. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – 20 с.

29. Кафедри педагогіки і психології Бердянського державного педагогічного університету (1932 – 2012 рр.): історія та сучасність: (до 80-річчя БДПУ) / упоряд.О.В. Голуб. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 354 с.

30. Кіраль С. Трохим Зіньківський – публіцист : навч. посібник / С. Кіраль. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997. – 80 с.

31. Кушніренко І. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції. Сторінки із книги життя / І. Кушніренко, В. Жилінський. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2010. – 222 с.

32. Математическая энциклопедия. Т.1. А – Г / гл. ред. И.М. Виноградов. – М. : Советская энциклопедия, 1977. – 1152 стб.

33. Михайличенко В.И. Взгляд через десятилетия. Физики и математики первой группы БГПИ 1965 – 1970 гг. / В.И. Михайличенко. – Мелитополь : ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – 160 с.

34. Науково – дослідний інститут слов’янознавства і компаративістики : результати за рік існування / відп. ред. Е.Д. Циховська. – К. : Освіта України, 2008. – 176 с.

35. Ніщинський П. Порада / П. Ніщинський // Акорди : антологія української лірики від смерті Шевченка / упоряд. І. Франко. – К. : Веселка, 2005. – С. 130.

36. Ноздрина Л.Ф. Записки краеведа: к 185-летию основания г. Бердянска / Л.Ф. Ноздрина. – Запорожье : Дикое поле, 2012. – 380 с.

37. Обо всем начистоту. Открытая трибуна «Південної зорі». Вып. 4 / автор – составитель В.И. Михайличенко. – Бердянск : «Південна зоря», 2012. – 448 с.

38. Огульчанський О. Скарб Солоного лиману : повісті / О. Огульчанський. – К. : Веселка, 1986. – 198 с.

39. Огульчанський О. Як сплять дельфіни : повість / О. Огульчанський. – К. : Молодь, 1979. – 72 с.

40. Сходинками історії дошкільної освіти (до 30–річчя спеціальності «Дошкільна освіта» у Бердянському державному педагогічному університеті) / упоряд. Л. Макаренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 288 с.

41. Тисленко Ю.В. Хавкин. Самый неизвестный человек / Ю. Тисленко // Південна зоря. – 2015. – № 19. – С. 15.

42. Вороний Георгій Федосійович // Вчені України : 100 видатних імен / І.Ф. Шаров. – К. : АртЕк, 2006. – С. 78 – 83.

43. Шумілова І. Педагогічне краєзнавство : навчальний посібник / І. Шумілова. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2012. – 327 с.

44. Энциклопедия Бердянска : в 2 т. Т.1. А – Л / руководитель творческой группы В.И. Михайличенко ; лит. редактор Е.Н. Прокопенко. – Мелитополь : ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. – 992 с.

45. Юхно Ю. Мы были первыми (исповедь пионера кибернетики) / Ю. Юхно. – Бердянск : ЧП Дахновский, 2008. – 84 с.