Життя, віддане науці та просвіті

02.04.2018

(до 90-річчя від дня народження Петра Панасовича Хропка)


Список літератури:

1. Грінченко Б. Д. Вибрані твори / Б. Д. Грінченко ; упоряд. П. Хропко. – К. : Дніпро, 1987. – 461 с.

2. Духовні криниці: українська література (70-90 роки XІX ст.) : хрестоматія для 10 класу середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів : ч.1 / упоряд. Г. Семенюк, П. Хропко. – К. : Освіта, 2000. – 448 с.

3. Духовні криниці: українська література (перша третина XX ст.) : хрестоматія для 10 класу середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів : ч.2 / упоряд. Г. Семенюк, П. Хропко. – К. : Освіта, 2000. – 544 с.

4. Історія української літератури (перші десятиріччя XІX століття) : підручник / П. П. Хропко, О. Д. Гнідан, П. І. Орлик та ін. – К. : Либідь, 1992. – 512 с.

5. Мирний П. Твори в 2-х томах : т. 1: оповідання; повісті; роман; драматичні твори (1872-1898) / П. Мирний ; передм. П. Хропка. – К. : Наукова думка, 1989. – 752 с.

6. Свидницький А. Роман, оповідання, нариси / А. Свидницький ; передм. П. Хропка. – К. : Наукова думка, 1985. – 573 с.

7. Хропко П. П. Іван Петрович Котляревський : літературний портрет / П. П. Хропко. – К. : Художня література, 1961. – 101 с.

8. Хропко П. Українська література : підручник для 10 кл. середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів / П. Хропко. – 3-е видання. – К. : Освіта, 1998. – 528 с.

9. Хропко П. Українська література  : підручник для 10 кл. / П. Хропко. – 2-е видання. – К. : Освіта, 1997. – 528 с.