Золоте світло Покрови

12.10.2021


Список літератури:

 1. Армія безсмертних. Повстанські світлини / ред. : В. В’ятрович, В. Мороз ; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Вид-во Мс, 2006. – 212 c.
 2. Воропай О. Свята Покрова // Звичаї нашого народу : етнографічний нарис : у 2-х т. / Олекса Воропай. – Репр. відтворення вид. 1958 р., 1966 р. – Київ : Оберіг, 1991. – Т. 2. – С. 245–246.
 3. Головешко Л. М. Традиції та звичаї українських козаків ХV–ХХІ ст. : настільна книга козака / Л. М. Головешко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : Вид. дім «Персонал», 2014. – 408 с.
 4. Ігнатенко І. Осінній цикл народного календаря // Етнологія для народу : свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців / Ірина Ігнатенко. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, – С. 271–272.
 5. Ісіченко І. (Архиєпископ). «Небо нове» Іоаникія Ґалятовського (1665) // Історія української літератури: епоха бароко ХVІІ–ХVІІІ ст. : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів /Ігор Ісіченко (Архиєпископ). – Львів ; Київ ; Харків : Святогорець, 2011. – С. 258–260.
 6. Історія українського козацтва : нариси в 2-х т. / НАН України, Ін-т історії України, НДІ козацтва ; редкол. : В. А. Смолій (відп. ред.) та ін. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006–2007. – 2 т.
 7. Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. закладів / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 142–143.
 8. Покрова // Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. – 2-ге вид., стер. – Київ : Либідь, 2005. – С. 379.
 9. Покрова // Ілюстрована енциклопедія українського народу. Звичаї. Свята. Традиції / уклад. І. І. Сметана. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – С. 373–374.
 10. Покрова Богородиці // Слов’янський світ : ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / упоряд. О. А. Кононенко. – Київ : Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр», 2008. – С. 693–694.
 11. Самійло Кішка // Українські народні думи та історичні пісні : збірник / упоряд. та примітки О. Таланчук. – Київ : Веселка, 1999. – С. 47–57.
 12. Свято Покрови, День українського козацтва (14 жовтня) // Народні обряди і свята : навч.-метод. посіб. / авт.-упоряд. І. І. Лень. – Запоріжжя : ФОП Зеленкевич Л. П., 2010. – С. 84–86.
 13. Середюк О. М. Лицарі Сонця : історичний нарис / О. М. Середюк. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 476 с. : іл.
 14. Скуратівський В. Т. Покрова // Місяцелік : український народний календар / В. Т. Скуратівський. – Київ : Мистецтво, 1993. –С. 130–131.
 15. Скуратівський В. Т. Покровонько, покровонько, покрий мою головоньку // Дідух. Свята українського народу / В. Т. Скуратівський ; іл., худож. оформ. О. Коваля, Н. Коваль. – Київ : Освіта, 1995. – С. 220–2
 16. Стефанюк С. К. Покрова : [орієнтовна розробка уроку] // Практичне народознавство. Національне виховання : навч. посіб. / С. К. Стефанюк . – Харків : ББН, 2002. – С. 165–168.
 17. Томак М. Повернення Покрови : російський колекціонер Ігор Возяков передав Україні ікону, яку викрали зі Львова ще минулого століття / Марія Томак // Сила м’якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної. – 2-ге вид., стер. – Київ : ПрАТ «Українська прес-група», 2011. – С. 270–280. – (Бібліотека газети «День»).
 18. Українська етнологія : навч. посіб. / за ред. В. Борисенко. – Київ : Либідь, 2007. – С. 300–303.
 19. Українське козацтво : мала енциклопедія / редкол. : Ф. Г. Турченко (кер.), С. Р. Лях та ін. – Київ : Генеза ; Запоріжжя : Прем’єр, 2002. – 568 с. : іл., карти.
 20. Військова присяга та військова символіка України // Захист Вітчизни : підручник для учнів 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Тернопіль : Астон, 2011. – С. 18–22.
 21. Лесечко Т. Є. Такі герої не вмирають : день пам’яті / Т. Є. Лесечко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2018. – № 8. – С. 6–9.
 22. Боряк О. О. Культ Покрови в Україні ; Свято Покрова Пресвятої Богородиці ; Дівочі ворожіння на Покрову ; Покрова Богородиці та покривання голови хусткою // Україна: етнокультурна мозаїка / О. О. Боряк. – Київ : Либідь, 2006. – С. 81–83.
 23. Українська минувшина : ілюстрований етнографічний довідник / авт. кол. : А. Пономарьов (кер.), Л. Артюх та ін. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 1994. – С. 198.
 24. Шаповал Ю. Армія без держави, держава без армії : 14 жовтня 2002 року виповнилося 60 років з дня створення УПА / Юрій Шаповал // Дві Русі. Україна Incognita / за заг. ред. Л. Івшиної. – Київ : Факт, 2003. – С. 339–350.
 25. Біла книга. ОУН на зламі ХХ і ХХІ століть / упоряд. В. Михальчук, В. Нагірняк. – Київ : Кий, 2006. – 617 с.
 26. Багнюк А. Символи українства : художньо-інформаційний довідник / А. Багнюк. – Тернопіль : Новий колір, 2008. – 826 с.
 27. Рутковська О. Золоті ключі Покрови / Ольга Рутковська // Позакласний час. – 2008. – № 9. – С. 125–127.
 28. Канівець О. В. «Тої козацької слави повік не забудемо» : свято Покрови Пресвятої Богородиці / О. В. Канівець, В. В. Туренко // Виховна робота в школі. – 2018. – № 9. – С. 22-1–22-4.
 29. Овдійчук В. А. Козацький покров : усний літературно-музичний часопис до Дня Захисника України / В. А. Овдійчук // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2019. – № 9. – С. 26–29.
 30. «Козацька Покрова». Уціліло трохи більше десятка ікон : [за матеріалами інтернет-видань] // Історія України. – 2019. – № 20. – С. 26–27.
 31. Мисан В. Армія, що воювала й учила : культурно-освітня діяльність УПА / В. Мисан, Н. Шевчук // Історія України. – 2019. – № 4. – С. 18–22.
 32. Пузік В. «Козаки не воювали в шароварах» : інтерв’ю з художником Сергієм Шаменковим / Валерій Пузік // Локальна історія. – 2021. – № 7. – С. 36–41.
 33. Шаменков С. Яким був козак на мапах де Боплана / Сергій Шаменков // Локальна історія. – 2021. – № 8. – С. 22–23.
 34. Супруненко В. П. Покрова // Народини. Витоки нації : символи, вірування, звичаї та побут українців / В. П. Супруненко. – Запоріжжя : Берегиня, 1993. – С. 56.
 35. Іоаникій Ґалятовський // Слово многоцінне : хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина ХV–ХVІ століття) та в епоху Бароко (кінець ХVІ–ХVІІІ століття) : в 4 кн. / упоряд. В. Шевчук, В. Яременко. – Київ : Аконіт, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – С. 408–453.