Медіа-центр

Оновлено:24.05.2019


Потапенко Галина Володимирівна
Бібліотекар І категорії

Корпус № 1, кабінет № 48

Тел. 127 (внутрішній)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчальний комп’ютерний Медіа-центр (далі – Медіа-центр) установи освіти «Бердянський державний педагогічний університет» є центром накопичення електронних матеріалів та програмного забезпечення за заздалегідь визначеними навчальними і науковими напрямками. Медіа-центр закріплений за бібліотекою університету.

1.2. Медіа-центр є одним з найважливіших складових при формуванні грамотності у осіб, що навчаються та здобувають освіту з використанням інформаційно -комунікаційних технологій.

1.3. Медіа-центр оснащується комп’ютерною технікою та комплектується електронними навчально — методичними матеріалами, які використовуються для проведення наукових досліджень, виконання курсових чи дипломних робіт, або для інших видів самостійної роботи, виконуємої в рамках навчального процесу. Медіа-центр є методичним центром забезпечення комп’ютерної компетентності викладачів, співробітників та студентів, які навчаються в університеті.

8
2копирование

2. ЦІЛІ І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МЕДІА-ЦЕНТРУ

2.1. Медіа-центр створився з метою:

 • задоволення потреб викладачів, наукових працівників та студентів в використанні інформації з електронних каталогів, каталогів навчальних інформаційних матеріалів різних ресурсних центрів, як своїх університетських, так і інших вітчизняних, чи зарубіжних інформаційних фондів за допомогою мережі Інтернет;
 • накопичення фондів інформаційних матеріалів різної тематики;

2.2. Основними напрямками роботи Медіа-центру є:

 • технічна і технологічна допомога при розробці електронних посібників, візуалізації навчальних матеріалів, презентацій;
 • вдосконалення механізмів взаємодії з різними медіаресурсами, поєднання наявних ресурсів з іншими засобами медіаосвіти, бібліотечними фондами і засобами масової інформації тощо;
 • кількісне і якісне формування ресурсів Медіа-центру.

2.3. Основними завданнями Медіа-центру є:

 • формування та ведення електронних каталогів, каталогів навчальних інформаційних матеріалів;
 • формування банків різних медіаресурсів (інтерактивних навчальних матеріалів, відео-та аудіо посібників);
 • сприяння викладачам у розробці інтерактивних підручників та матеріалів для використання в навчальному процесі.

3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДІА-ЦЕНТРУ

3.1. Медіа-центр оснащується наступним обладнанням:

 • 10 персональних комп’ютерів;
 • обладнання для організації локальної мережі;
 • периферійні пристрої для роботи з персональними комп’ютерами;
 • Wi- fi роутер для забезпечення вільного доступу до інтернету.

3.2. Медіа-центр забезпечується наступними засобами безпеки:

 • системою сигналізації;
 • засобами пожежогасіння.

3.3. Фінансування матеріально − технічної бази комп’ютерного Медіа-центру проводиться із бюджетних або позабюджетних коштів університету.

4. ФУНКЦІЇ МЕДІА-ЦЕНТРУ

4.1. Медіа-центр слугує як технічно-інформаційна допомога викладачам при проведенні навчальних занять, в яких передбачається значне використання медіа-обладнання, або як допомога студентам університету при самостійному навчанні.

Для цього:

 • формується банк електронних підручників та посібників;
 • формується бібліотека навчально − методичної літератури та методичних розробок викладачів;
 • відводяться години для самопідготовки до навчальних занять;
 • організовується доступ користувачів до мережі Інтернет.